Yngre kvinde med solbriller og hvid stok med røde markeringer går på en skovsti.

Specialrådgivning

CFD's døvblindekonsulenter foretager udredning og tilbyder specialrådgivning til personer med erhvervet døvblindhed (døvblindblevne) i hele landet.

Specialrådgivningen omfatter blandt andet følgende:

  • Individuel rådgivning om konsekvenser og kompensationsmuligheder

  • Rådgivning om særlige tekniske hjælpemidler

  • Rådgivning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder

  • Orientering om aktivitetstilbud

  • Hjælp til ansøgning om kontaktpersonordning, jævnfør Lov om social service §98

  • Hjælp til etablering af netværk med ligestillede

  • Rådgivning og kursus for pårørende.

 

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.