Spring til indhold
Yngre kvinde med solbriller og hvid stok med røde markeringer går på en skovsti.

Specialrådgivning

CFD's døvblindekonsulenter foretager udredning og tilbyder specialrådgivning til personer med erhvervet døvblindhed (døvblindblevne) i hele landet.

Specialrådgivningen omfatter blandt andet følgende:

  • Individuel rådgivning om konsekvenser og kompensationsmuligheder

  • Rådgivning om særlige tekniske hjælpemidler

  • Rådgivning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder

  • Orientering om aktivitetstilbud

  • Hjælp til ansøgning om kontaktpersonordning, jævnfør Lov om social service §98

  • Hjælp til etablering af netværk med ligestillede

  • Rådgivning og kursus for pårørende.

 

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.