Foto af tre modelhuse med skiltene AV, Energi og Netværk

KOM IGEN!

Rehabiliteringskursus for personer med et alvorligt kombineret høre- og synstab (erhvervet døvblindhed)

Dette kursus forholder sig til deltagernes hele livssituation ved at tilbyde et samlet rehabiliteringsforløb, der især udmærker sig ved den psykologiske rehabilitering som et gennemgående tema i hele kurset. 

Kurset bygger på tværfaglig viden, en helhedsforståelse af et dobbelt sansetab og en koordineret indsats, hvor viden om døvblindhed er omdrejningspunktet. 

Indsatsen skal sigte mod, at deltagerne opnår deres optimale funktionsniveau ved, at deres kompetencer styrkes, og at de tilegner sig praktiske værktøjer, hjælpemidler og mestringsstrategier.

Det handler om at lette den daglige tilværelse i et omfang, der øger personens mulighed for at være aktiv og delagtig og således øger livskvaliteten ved et selvstændigt og meningsfuldt liv. Samtidig skal det medvirke til, at deltagerne i højere grad bliver klar til at møde de op- og nedture, som vil ramme dem ved nye udfordringer i fremtiden.

Som led i det helhedsorienterede forløb bliver de pårørende også inddraget, og der er fokus på de problemstillinger, der kan opstå i familien.

Målgruppe

Personer mellem 25-65 år såvel tegnsprogsbrugere som talebrugere, der befinder sig et sted i deres livsomstillingsproces, hvor de fornylig har erkendt, at deres funktionsnedsættelse kræver nye strategier og støtte for at kunne håndtere hverdagen. Kurset henvender sig både til personer på og uden for arbejdsmarkedet.

Varighed

Kurset afvikles som gruppebaseret undervisning med højst seks deltagere. Det er opdelt i tre moduler á tre dages varighed. Hvert modul afvikles som internatkursus. Kurset strækker sig samlet over otte måneder. Der vil være en visiteringssamtale, en evalueringssamtale efter første modul samt en samtale efter det sidste modul. Kursuslederen forestår samtlige samtaler.

Indhold

Kurset består af moduler – eller ”huse” – med et overordnet tema:

  • AV- (audiovisuel-)huset: Om hørelse og syn og deltagerens egne oplevelser med et syns- og høretab

  • Energihuset: Om personlig energi, strategier og brug af hjælpemidler, og hvordan man kan holde en balance i livet f. eks. via yoga og mindfulness 

  • Netværkshuset: Om kommunikation og relation med familie, kolleger, venner samt andre i netværket

Lovgivning

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Social Service

Praktiske oplysninger 

Sted: Fuglsangcentret, Fredericia

Tid: 7.-9. april, den 18.-20. august og den 27.-29.oktober 2019.

Pris: 34.900,- kr.  ekskl. udgifter til transport og eventuel tolkning

Tilmeldingsfrist: 1. december 2018

Tilmelding og mere information: Anette Rud Jørgensen, faglig leder, CFD Rådgivning – døvblindeområdet, telefon 4439 1200, mail arj@cfd.dk

Læs mere om kurset

Du kan læse mere om kurset i disse tre artikler: 

KOM IGEN! – sådan laver man et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb

Det indre arbejde baner vejen til selvstændighed

Balsam for sjælen

Faglig ledelse

Faglig leder
Anette Rud Jørgensen
Tlf.: 4081 9764
E-mail: arj@cfd.dk
Tilmeld dig vores nyhedsmail - Klik her for at tilmelde dig

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --