Spring til indhold
Foto af tre modelhuse med skiltene AV, Energi og Netværk

REHABILITERINGSKURSET KOM IGEN!

Kom igen! er et rehabiliteringskursus for personer med et alvorligt kombineret høre- og synstab (døvblindhed). Kurset forholder sig til deltagernes hele livssituation ved at tilbyde et samlet rehabiliteringsforløb, der især udmærker sig ved den psykologiske rehabilitering som et gennemgående tema i hele kurset. 

Kurset bygger på tværfaglig viden, en helhedsforståelse af et dobbelt sansetab og en koordineret indsats, hvor viden om døvblindhed er omdrejningspunktet. 

Indsatsen skal sigte mod, at deltagerne opnår deres optimale funktionsniveau ved, at deres kompetencer styrkes, og at de tilegner sig praktiske værktøjer, hjælpemidler og mestringsstrategier.

Det handler om at lette den daglige tilværelse i et omfang, der øger personens mulighed for at være aktiv og delagtig og således øger livskvaliteten ved et selvstændigt og meningsfuldt liv. Samtidig skal det medvirke til, at deltagerne i højere grad bliver klar til at møde de op- og nedture, som vil ramme dem ved nye udfordringer i fremtiden.

Som led i det helhedsorienterede forløb bliver de pårørende også inddraget, og der er fokus på de problemstillinger, der kan opstå i familien.

Målgruppe

Personer mellem 22 og 65 år, såvel tegnsprogsbrugere som talebrugere, der befinder sig et sted i deres livsomstillingsproces, hvor de fornylig har erkendt, at deres funktionsnedsættelse kræver nye strategier og støtte for at kunne håndtere hverdagen. Kurset henvender sig både til personer på og uden for arbejdsmarkedet.

Varighed

Kurset afvikles som gruppebaseret undervisning med højst seks deltagere. Det er opdelt i tre moduler á tre dages varighed. Hvert modul afvikles som internatkursus. Kurset strækker sig samlet over otte måneder. Der vil være en visiteringssamtale, en evalueringssamtale efter første modul samt en samtale efter det sidste modul. Kursuslederen forestår samtlige samtaler.

Indhold

Kurset består af moduler – eller ”huse” – med et overordnet tema:

  • Hus 1 - Syns- og høretab: Om hørelse og syn og deltagerens egne oplevelser med et syns- og høretab

  • Hus 2 - Energi og balance: Om personlig energi, strategier og brug af hjælpemidler, og hvordan man kan holde en balance i livet f. eks. via yoga og mindfulness 

  • Hus 3 - Netværk og relationer: Om kommunikation og relation med familie, kolleger, venner samt andre i netværket

Lovgivning

Lov om Social Service.

Praktiske oplysninger

Sted: Fuglsangcentret, Fredericia

Tid: 20.-22. august 2023, 19.-21. november 2023 samt 10.-12. marts 2024

Pris: 34.900 kr.  ekskl. udgifter til transport og eventuel tolkning

Tilmeldingsfrist: Nærmere information følger.

Tilmelding og mere information: Kursusleder og faglig koordinator Trine Skov Uldall, 2939 9405, tul@cfd.dk.  

Mere information

Du kan læse mere om kurset i denne uddybende beskrivelse.

Der er desuden skrevet fire artikler om kurset, som du finder i boksen til højre. 

Faglig ledelse

Områdeleder
Anette Rud Jørgensen
Tlf.: 4081 9764
E-mail: arj@cfd.dk

Om at være kontaktperson

Se fire kontaktpersoner fortælle om jobbet i disse korte videoer.

Ældre med kombineret syns- og høretabInformation og gode råd om ældre med kombineret syns- og høretab.

Download hæftet her.

Faglige artikler

Mere information og tilmelding til Kom Igen!

Kursusleder og faglig koordinator
Trine Skov Uldall
Tlf. 2939 9405
Mail: tul@cfd.dk.  

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning