Spring til indhold
Udsnit af planche fra et oplæg med tegninger af personer i samarbejde.

Bistand til fagfolk

Døvekonsulenterne er også et tilbud til andre fagfolk, som er i kontakt med mennesker, der er døve eller har et betydeligt høretab. Det kan for eksempel være jobcentre, familieafdelinger eller arbejdsgivere.

Udredning, rådgivning og supervision

Døvekonsulenternes tilbud til andre professionelle omfatter blandt andet følgende:

  • Specialrådgivning om mennesker, der er døve eller har et betydeligt høretab og deres særlige vilkår og behov

  • Undervisning og supervision

  • Deltagelse i udviklings- og projektarbejde

  • Udredning i særligt komplicerede sager efter aftale med VISO.

Døvekonsulenternes tilbud er landsdækkende - kontakt nærmeste konsulentkontor, hvis du har behov for yderligere information.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.