Spring til indhold
Mand og ung kvinde i samtale på tegnsprog.

specialRådgivning

Døvekonsulenternes specialrådgivning retter sig mod voksne, der er døve eller har et betydeligt høretab.

Herudover henvender rådgivningen sig til fagfolk og institutioner/organisationer, der kommer i kontakt med denne målgruppe. Rådgivningen kan finde sted på vores kontorer, i borgerens hjem eller andre steder.

Helhedsorienteret socialfaglig rådgivning

Døvekonsulenterne tilbyder helhedsorienteret rådgivning om en række emner indenfor det sociale område:

  • Arbejde (muligheder og barrierer på arbejdsmarkedet samt kompensationsmuligheder m.m.)

  • Uddannelse (muligheder for uddannelse, studiestart, overgang til arbejdsliv samt kompensationsmuligheder m.m.)

  • Psykisk sårbarhed og sygdom (fx muligheder for støtte for personer med psykologiske og psykiatriske problemer)

  • Familierådgivning til døve forældre

  • Ældrerådgivning (til ældre døve tegnsprogsbrugere) 

  • Samfundsliv (fx sikring af borgeres deltagelse i forskellige arenaer)

  • Flygtninge med døvhed eller betydeligt høretab (hjælp og rådgivning såvel til flygtninge som til institutioner, der modtager flygtninge, hvor der er mistanke om døvhed eller betydeligt høretab).

Læs mere om ydelserne om de forskellige emner her.

Du er også velkommen til at kontakte nærmeste rådgivningskontor.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.