Spring til indhold
Ældre mand med høreapparat set i profil

Om ældre borgere

Gruppen af ældre over 65 år udgør en forholdsmæssig stor andel af døvekonsulenternes målgruppe. Konsulenternes rådgivning retter sig primært mod de ældre, der har et medfødt høretab og kommunikerer på tegnsprog.

Denne gruppe har et særligt behov for specialrådgivning på grund af problemer med kommunikation og den deraf følgende risiko for isolation.

Døvekonsulenterne har særlig viden om de ældre døves livsforhold, om aktivitetsmuligheder og om særlige muligheder for omsorg og pleje.

Døvekonsulenterne rådgiver desuden andre professionelle, som er i kontakt med de ældre borgere.

Konsulenternes tilbud omfatter primært:

  • Rådgivning om muligheder for deltagelse i aktiviteter og sociale netværk

  • Rådgivning om muligheder for kompensation ifølge lovgivningen og hjælp til ansøgninger

  • Rådgivning om muligheder for støtte i eget hjem og hjælp til ansøgning

  • Rådgivning om muligheder for ældrebolig og pleje i tegnsprogsmiljøer

  • Henvisning til særlige tilbud om ældrevejledning for døve.

Læs mere om døvekonsulenternes ydelser til ældre her.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.