Spring til indhold
Mand i blå overall der svejser.

Om arbejde

Hvis man har kommunikationsproblemer som følge af døvhed eller et betydeligt høretab, findes der en lang række af kompensationsmuligheder, som kan være med til at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet og bidrage til arbejdslivet generelt.

Individuel rådgivning 

Døvekonsulenterne rådgiver tilbyder individuel rådgivning om arbejdsmarkedet. De rådgiver også i forhold til den aktuelle arbejdssituation, som personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, står i.

De kan også bidrage til at afdække den enkelte borgers særlige behov for kompensation og orientere om særlige tilbud og muligheder. 

Døvekonsulenterne yder råd og vejledning til jobcentrene og deltager efter behov i møder med for eksempel jobcentre, rehabiliterende teams, A-kasser eller på arbejdspladsen.

Døvekonsulenterne rådgiver blandt andet om:

  • jobmuligheder

  • overgange mellem job, ledighed og sygdom

  • kompensationsmuligheder på arbejdspladsen

  • kommunikation

  • brug af tegnsprogstolk

  • hjælpemidler og arbejdspladsindretning

  • information til kollegaer om konsekvenser af et høretab

  • muligheder for tegnsprogsundervisning på arbejdspladsen.

Læs mere om døvekonsulenternes ydelser i forbindelse med arbejde her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.