Spring til indhold
Lille pige går med en mand og en kvinde i hånden - set bagfra.

Om familier

Døvekonsulenterne har specialviden om familier, hvor et eller flere familiemedlemmer er døve eller har et betydeligt høretab.

Døvekonsulenterne rådgiver og vejleder om de tilbud og ydelser, der eksisterer for familierne. Rådgivningen handler om information om relevante tilbud, kommunikation, støttemuligheder og ydelser.

Det drejer sig blandt andet om følgende:

Til familien

  • Rådgivning og vejledning om tilbud og muligheder i netværket
  • Henvisning til en af CFD's forældrevejledere, som et særligt tilbud om rådgivning og vejledning i almene spørgsmål vedrørende børns udvikling og opdragelse 
  • Vejledning til familier om rådgivning og kontakt til relevante fagpersoner omkring familien
  • Information og vejledning i familier, hvor der er behov for intensiv støtte, herunder hjælp til ansøgning om støtte fra familiekonsulent.

Til samarbejdspartnere

Hvis der er behov for særlig støtte i en familie, yder døvekonsulenterne rådgivning og vejledning til relevante samarbejdspartnere om de målrettede og specialiserede ydelser om intensiv støtte, som eksisterer til familier med særlige behov, for eksempel:

  • Rådgivning og vejledning til relevante fagpersoner i familiens netværk om familier med høretabs særlige vilkår, opvækst, kommunikation samt de tilbud, der eksisterer, til familierne
  • Rådgivning og vejledning om udredning, pædagogisk observation og supervision
  • Rådgivning og vejledning om muligheder for familiekonsulentbistand jævnfør Lov om Social Services bestemmelser.

Læs mere om døvekonsulenternes ydelser til familier her.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.