Spring til indhold
Ung mand i samtale på tegnsprog med kvinde som ses bagfra.

Om særlige behov

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, kan have andre udfordringer, der kræver særlig professionel rådgivning og støtte.

Det kan dreje sig om personer, der har vanskeligt ved at tilegne sig viden om og navigere i et komplekst samfund. 

Det kan også være personer med andre funktionsnedsættelser end døvheden eller høretabet, som kræver psykologisk eller psykiatrisk støtte. 

Eller det kan dreje sig om personer med anden etnisk baggrund, som har særlige behov for støtte og undervisning. 

Viden og faglige netværk

Døvekonsulenterne 

  • har specialviden om hvilke støttemuligheder, der findes til personer med behov for pædagogisk støtte i eget hjem

  • har kendskab til muligheder for psykologisk bistand til personer, som kommunikerer på tegnsprog eller med tegnstøtte og kan hjælpe med at ansøge om økonomisk bevilling til samtaler eller udredning

  • har et tæt samarbejde med Region Hovedstadens specialiserede funktion for døvepsykiatri i Ballerup, hvor tegnsprogsbrugere fra hele landet kommer til behandling

  • afdækker sammen med døvepsykiatrisk afdeling borgernes ressourcer med henblik på at kunne tilbyde kommunerne et kvalificeret bud på en rehabiliteringsplan

  • har særlig viden om de kommunikationsproblemer, som kan være for personer med anden etnisk baggrund. De har kendskab til muligheder for kompenserende undervisning og kan hjælpe med henvisning til de rigtige tilbud
  • bidrager til at afklare mulighederne for behandling i misbrugssager.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.