Spring til indhold
Tre unge kvinder i en undervisningssituation.

Om uddannelse

Hvis man er døv eller har et betydeligt høretab, er der en række ting, som skal afklares, før man kan starte på en uddannelse.

Foruden individuel vejledning til borgere, der som følge af døvhed eller høretab, har kommunikationsudfordringer, tilbyder døvekonsulenterne ligeledes at deltage i møder med sagsbehandler, studievejleder eller jobkonsulent for at afklare fremtidsmulighederne.

Døvekonsulenterne rådgiver blandt andet om: 

  • uddannelsesmuligheder
  • uddannelsestolkning og andre muligheder for specialpædagogiske støttemuligheder (SPS)
  • kompensationsmuligheder og hjælpemidler
  • information til lærere og studiekammerater om konsekvenserne af at være døv eller have et betydeligt høretab
  • trivsel på studiet
  • overgang fra uddannelse til arbejdsliv.

Læs mere om døvekonsulenternes ydelser i forbindelse med uddannelse her.

Rådgivning efter aftale med STUK

CFD har indgået aftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (under Undervisningsministeriet) om et særligt tilbud på op til 10 timers rådgivning ved studiestart til studerende, der har et betydeligt høretab.

Der kan ansøges om dette forløb via uddannelsesstedets studievejleder.

Uddannelsesvejledning i samarbejde med DDL og DDU

CFD har herudover - i samarbejde med DDL og DDU - et gratis tilbud om åben rådgivning (efter behov) for uddannelsessøgende tegnsprogsbrugere i Østdanmark.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.