Ældre mand kigger ud af vindue

Introduktion til hverdagstegn og tegnsprog

Målgruppe

Primært personale, som er i kontakt med ældre, som er døve, i forbindelse med pleje, omsorg og træning – for eksempel på plejecentre eller i hjemmeplejen.

Formål

At skabe grundlag for bedre kommunikation – og dermed bedre trivsel – mellem den ældre, som er døv, og personalet omkring ham eller hende.

Kort beskrivelse

Ydelsen omfatter en kort introduktion til tegnsprog og gode råd til kommunikation med ældre, som er døve.

Eksempel på spørgsmål

  • "Vi har en ældre tegnsproget beboer her på plejehjemmet. Kan I hjælpe os til at blive bedre til at forstå og kommunikere med ham?"
  • "Vi skal hjælpe en døv borger, der har brug for hjælp i en periode. Hvordan kan vi ruste de ansatte i hjemmeplejen til opgaven?"

Uddybende beskrivelse

Ydelsen tager udgangspunkt i deltagernes konkrete situation og indeholder en introduktion til tegnsprog og visuel kommunikation, til døves kultur og opvækstvilkår samt til brug af tegnsprogstolk.

Oplægget varer typisk omkring 45-60 minutter. Det skræddersys til den aktuelle situation i samarbejde med borgeren og personalet.

Der gives en række gode råd til visuel kommunikation og enkelte hverdagstegn i en blanding af oplæg og små øvelser, hvor deltagerne får mulighed for at afprøve visuel kommunikation.

Her bruges ikke rigtigt tegnsprog, men deltagerne oplever, at blot ved at bruge mimik, pegninger og fagter bliver det muligt at kommunikere og forstå hinanden.

Introduktionen giver personalet omkring den ældre en grundlæggende viden om tegnsprog og visuel kommunikation. Den sætter dem i stand til at kommunikere basalt med personen, og det danner grundlag for en tryghed til og nysgerrighed efter at lære mere.

Ydelsens omfang

Ydelsen vil typisk foregå på det plejecenter eller lignende, hvor kontakten til borgeren finder sted. Den vil typisk foregå over en til to gange. Der kan være tale om opfølgende undervisning for at genopfriske viden og for nye medarbejdere på stedet.

Relateret ydelse

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --