Ældre mand kigger ud af vindue

Koordinering

Målgruppe

Der er to målgrupper: Den ene består af ældre, som er døve, og disses pårørende. Den anden består af de fagfolk og aktører, som kan være i kontakt med disse ældre borgere, såsom sagsbehandlere og andre medarbejdere i kommunen, læger, tandlæger, besøgsvenner, optikere, advokater m.fl.

Formål

At de forskellige aktører oplever en fælles koordinering på tværs af deres respektive områder, som fører til fagligt kvalificerede beslutninger og indsatser, samtidig med at borgeren deltager på et oplyst grundlag.

Kort beskrivelse

Døvekonsulenten fungerer som koordinator og bindeled mellem borger og andre instanser, både offentlige og private. Konsulenten sørger for koordinering af møderne, bestilling af tolk samt under og efter mødet at sikre, at borgeren er forberedt, kan deltage aktivt og forstår informationen og beslutningerne.

Eksempler på spørgsmål

  • "Vi skal have opsat høretekniske hjælpemidler hos en borger. Hvordan kommer teknikeren i kontakt med borger?"
  • "Der skal afholdes visitationsmøde hos borger. Flere instanser er indkaldt. Der skal også bestilles tolk, kan du hjælpe?"

Uddybende beskrivelse

I denne ydelse bistår døvekonsulenten med at koordinere indsatser, hvor der flere aktører, og hvor indsatsen involverer en ældre, som er døv.

Her vil der i udgangspunktet være tale om håndtering af aftaler, sikring af inddragelse af relevante aktører, formidling af relevant døvefaglig viden samt deltagelse i møder og opfølgning på disse sammen med borgeren. I denne ydelse sørger vi også for at borgeren bliver inddraget og medvirker til at trække beslutninger om eget liv og tilværelse i det omfang borgerne kan. I samarbejdet med borgeren sikres ovenstående.

Døvekonsulentens koordinerende funktion skal sikre, at borgere, der har alvorlige og sammensatte problemer, der kræver indsats fra flere sektorer, får en indsats, der er helhedsorienteret og tværsektoriel.

Ydelsens omfang

Ydelsen kan have varierende omfang, men er oftest af mere omfattende karakter, da konsulenten typisk træder til ved komplekse forløb med deltagelse af mange aktører og med et eller flere møder.

Relaterede ydelser

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se relaterede ydelser i boksen til højre.

 

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --