Ældre mand kigger ud af vindue

Rådgivning til borger

Målgruppe

Ældre personer, der er døve, som har brug for rådgivning på tegnsprog eller i form af anden tilpasset kommunikation, samt disses pårørende.

Formål

At sætte ældre personer, som er døve, i stand til at træffe beslutninger omkring egen situation og problemstilling på et oplyst grundlag, samt at støtte dem i forbindelse med henvendelser, møder og ansøgninger efter vedkommendes ønske.

Kort beskrivelse

Ydelsen omfatter støtte og rådgivning af ældre, som er døve, indenfor områder som daglig livsførelse, boligforhold, støttemuligheder, kontakt til omgivelser, offentlige myndigheder, læge og andre, samtaler om alderdom, helbred og sorg m.m.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg vil gerne flytte til plejebolig, hvor de kan tegnsprog."
  • "Jeg er ensom, jeg vil gerne have en besøgsven, der kan tegnsprog."
  • "Jeg har fået et brev fra kommunen, jeg forstår ikke, hvad det handler om?"

Uddybende beskrivelse

Ydelsen dækker over rådgivning i forbindelse med de spørgsmål, som borgerne og dennes netværk har omkring forhold vedrørende livet og hverdagen. Det kan for eksempel handle om nødvendige livsomstillinger, herunder alternative boformer og plejetilbud, afdækning af behov for høretekniske hjælpemidler samt kontakt til andre fagfolk for at afhjælpe konkrete problemer. 

Døvekonsulenten bistår også borger og dennes netværk i at navigere i det kommunale system og fungerer som ressource i forhold til formulering af det specifikke behov for hjælp, og hvor denne kan findes.

Ældre, som er døve, kan ofte have store vanskeligheder i kommunikation med hørende, der ikke kan tegnsprog. Det påvirker borgerens dagligdag og trivsel negativt og kan føre til ensomhed og isolation.

Det kan også medføre, at borgeren mangler viden om muligheder for hjælp, både i relation til praktiske forhold og i relation til særlige tilbud, der udbydes – for eksempel på tegnsprog.

Ydelsen dækker rådgivning bredt. Det kan dreje sig om, hvordan borgeren kan forholde sig til ændringer i livet i forhold til for eksempel sygehusvæsen og kommune, boligforhold, tab af færdigheder mv. Det kan også være hjælp til at læse og forstå post fra offentlige myndigheder, bank, boligselskab mv.

Det kan være støtte til kontakt med pårørende og offentlige myndigheder, læge og tandlæge m.fl. Og det kan være samtaler om alderdom, helbred og sorg.

Ydelsen vil ofte indeholde en række møder enten i borgerens hjem eller hos døvekonsulenten.

Indledningsvis vil der være fokus på at afklare borgerens behov. Det vil ofte give anledning til iværksættelse af forskellige tiltag, hvor døvekonsulenten dels støtter borgeren i at få kontakt til de rette instanser og dels deltager i eventuelle møder samt sørger for at følge op på møderne og om nødvendigt hjælpe til forståelse af, hvad der blev oplyst og aftalt på møderne.

Ydelsens omfang

Ydelse dækker personlig rådgivning i samtaler med borgeren for eksempel i dennes hjem, på et af CFD Rådgivnings kontorer eller andre steder. Der vil ofte være behov for en længere række samtaler i forbindelse med såvel afdækning af borgerens behov, efterfølgende rådgivning og eventuelt deltagelse i møder.

Relaterede ydelser

Ydelsen kan føre til et behov om yderligere konsulentbistand. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --