Ældre mand kigger ud af vindue

Rådgivning til fagfolk

Målgruppe

Primært fagfolk, der kommer i kontakt med ældre, som er døve. Det kan være rehabiliteringsrådgivere, visitatorer, syge- og hjemmepleje, sagsbehandlende terapeuter, demenskoordinatorer m.fl.

Formål

At kvalificere fagfolk i deres sagsbehandling på baggrund af øget indsigt og faglig viden om en ældre borgers situation og behov.

Kort beskrivelse

Ydelsen omhandler rådgivning og vejledning på baggrund af henvendelser vedrørende kommunikation, sektoransvar, tegnsprogstolkning, særlige tilbud til ældre døve, viden om ældre døves særlige vilkår, koordinering af møder, henvisning til andre relevante instanser, viden om støttemuligheder m.m.

Eksempler på spørgsmål

  • "Vi har en ældre døv borger i hjemmeplejen, hvordan kan vi bedst kommunikere med ham?"
  • "I forbindelse med visitation til ældrebolig, skal der udarbejdes visitationsskema. Kan du tolke?"
  • "Hvilke høretekniske hjælpemidler er der behov for hos denne borger?"

Uddybende beskrivelse

Denne ydelse omfatter besvarelser af henvendelser fra fagfolk om ældre, som er døve. Henvendelserne kan handle om borgerens livssituation og behov for udredning, visitation, ansøgning og bevilling, henvisning til anden støtte, boligform eller hjælp.

Det kan være svært for den ældre borger at gennemskue og begå sig i det kommunale system, og denne er ofte uvidende om regler og rettigheder. Døvekonsulenten har ofte et mangeårigt kendskab til borgeren og har ofte i flere sammenhænge fungeret som primær netværksperson. Døvekonsulenten kan derfor bidrage med en grundig anamnese og viden om den konkrete borger og dennes situation.

Hvis flere instanser er involveret, har døvekonsulenten ofte en koordinerende funktion.

Ydelsens omfang

Ydelsen dækker over rådgivning via telefon og mail, fysiske møder – også med deltagelse af borgeren – samt skriftlige ansøgninger og konsulentudtalelser. Ofte fører en indledende telefonisk rådgivning til aftale om et fysisk møde for det videre forløb eller sagsbehandling.

Relaterede ydelser

Der kan være et behov for yderligere bistand fra konsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --