Ældre mand kigger ud af vindue

Vidensformidling til fagfolk

Målgruppe

Fagfolk, der kommer i kontakt med ældre, som er døve. Det kan være personale i hjemmeplejen, fysio- og ergoterapeuter m.fl.

Formål

At sundheds- og plejepersonale og øvrige fagfolk føler sig velforberedte i arbejdet med ældre, som er døve, samt at borgeren derigennem oplever en øget trivsel og tryghed.

Kort beskrivelse

Formidling af viden gennem oplæg om døvhed, kommunikation, støttemuligheder og livsvilkår for ældre, som er døve.

Eksempler på spørgsmål

  • ”Kan døvstumme godt tale?”
  • "Borgeren har høreapparat, hvorfor kan vedkommende så ikke høre, hvad jeg siger?”
  • "Er der nogle gode råd til, hvordan man hjælper en ældre døv borger?"

Uddybende beskrivelse

Denne ydelse dækker primært over vidensformidling i form af oplæg om døvhed, høretab, tegnsprog, brug af tolk og situationen for ældre, som er døve. Indhold og varighed af oplægget varierer alt efter ønsker og aktuelt behov.

Deltagerne bliver klogere på emner som

  • Hvad vil det sige for ældre at være døve?
  • Hvad er døvekultur?
  • Hvordan bruger man en tegnsprogstolk?
  • Hvordan kommunikerer man med borgere, der er døve?

Med denne viden kan omsorgspersonalet føle sig bedre forberedt og mere afslappet i kontakten med de ældre borgere, og herved øges trivsel og arbejdsmiljø for alle omkring borgeren. Denne vil også opleve at blive mødt og kommunikeret med på en anden måde.

Ydelsens omfang

Oplægget vil som udgangspunkt finde sted hos rekvirenten og tager typisk 45-60 minutter. Indholdet bliver tilpasset ud fra de konkrete behov. Ydelsen kan således indeholde både forberedende møder med borger og rekvirent, afholdelse af oplægget og opfølgning.

I nogle situationer kan der efter en periode være behov for et opfølgende oplæg, hvor viden genopfriskes eller formidles til nye deltagere. 

Relaterede ydelser

Der kan vise sig behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se relaterede ydelser i boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --