Ældre mand kigger ud af vindue

Generel rådgivning

Målgruppe

Ældre, som er døve (anvender tegnsprog), samt deres pårørende. Fagfolk som kommunale visitatorer, medarbejdere i hjemmeplejen, ældrevejledere og døvepræster.

Formål med ydelsen

Formålet med ydelsen er at sikre, at målgruppen får adgang til den seneste relevante viden på området i forbindelse med ansøgning og afgørelser om hjælp, samt viden om og kontakt til andre relevante tilbud og samarbejdspartnere.

Kort beskrivelse

Besvarelser på henvendelser om emner vedrørende ældre, som er døve. Det kan handle om særlige tilbud, støttemuligheder, konkrete livsvilkår og problemstillinger. Det kan også være faglig sparring med fagfolk som for eksempel kommunale medarbejdere, døvepræster og andre ældrevejledere.

Eksempler på spørgsmål

  • "Findes der særlige plejeboliger til ældre, som er døve?"
  • "Jeg kommer hos ældre enlig døv borger, som ikke har nogen pårørende. Der er behov for hjælp omkring økonomi, økonomisk værgemål. Kan I hjælpe mig?"
  • "Findes der besøgsvenner som kan tegnsprog? Eller pensionistklubber for døve?"
  • "Jeg arbejder i hjemmeplejen og kommer hos en ældre døv borger. Hvordan kan jeg kommunikere med hende?"

Uddybende beskrivelse

Ydelsen dækker rådgivning på baggrund af henvendelser vedrørende livsvilkår, muligheder og behov for støtte og kompensation hos ældre, der er døve.

Rådgivning består i formidling af konkret viden på en række områder, for eksempel om god kommunikation, tegnsprogstolkning, høretekniske hjælpemidler, behov for pleje, plejebolig, lovgivning, relevante tilbud på ældreområdet, støtteforanstaltninger, livsomstilling eller anden problemstilling som følge af alderdom og helbred generelt.

Henvendelserne kan komme telefonisk, via mail eller videoopkald og kan både komme fra såvel ældre selv og deres pårørende som fra fagfolk og andre, der er i kontakt med gruppen.

Relaterede ydelser

Ydelsen kan eventuelt afdække behov for yderligere døvekonsulentbistand. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --