Foto af svejser

Rådgivning om kompensation på arbejdspladsen

Målgruppe

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, samt fagfolk og virksomheder, som er i kontakt med dem.

Formål

At sikre de bedste muligheder på arbejdsmarkedet for borgere, som er døve eller har et betydeligt høretab således at flest muligt får eller fastholder arbejde under optimale vilkår for dem og arbejdspladsen.

Kort beskrivelse

Konkret rådgivning på baggrund af henvendelser om mulighederne for kompensation for døve på arbejdsmarkedet.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg er virksomhedskonsulent for en døv borger, der skal starte på en ny arbejdsplads. Hvordan sikrer vi os den bedste opstart samt en god kommunikation mellem borgeren, kollegaer og chefen?"

  • "Jeg har modtaget en ansøgning fra en døv omhandlende diverse kompenserende ordninger. Jeg synes, at det virker voldsomt. Er det virkelig nødvendigt?"

Uddybende beskrivelse

I denne ydelse tilbydes der rådgivning om de kompensationsmuligheder, der findes for borgere, der er døve eller har et betydeligt høretab, på arbejdsmarkedet.

"Kompensationsmuligheder" kan både være tekniske foranstaltninger og løsninger, men også tilpasning af adfærd og handlemønster på arbejdsplads, så borgerne får optimale vilkår for at varetage deres stilling. Døvekonsulenten har viden om, hvordan virksomheder og borgere i samarbejde kan løse de udfordringer og problemer, der kan være ved at have en medarbejder, der er døv eller har et betydeligt høretab.

Med denne ydelse kan virksomheder og fagfolk sikre sig den bedste opstart for en døv på arbejdsmarkedet eller til arbejdsfastholdelse. Ligeledes kan denne ydelse anvendes i situationer, hvor borgeren oplever at det er svært at varetage jobbet, for eksempel ved ændrede arbejdsvilkår eller nyansættelse.

Ydelsen kan leveres på arbejdspladsen og kan også omfatte hjælp til at udfylde ansøgningsblanketter med videre.

Ydelsens omfang

Ydelsen dækker konkret rådgivning og vejledning via telefon, mail eller videoopkald, eller ved fysiske møder for eksempel på arbejdspladsen eller på kommunen/jobcentret.

Relaterede ydelser

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --