Foto af svejser

Rådgivning – fagfolk på beskæftigelsesområdet 

Målgruppe

Fagfolk på beskæftigelsesområdet, der møder personer, der er døve eller har et betydeligt høretab.

Formål 

At sikre at viden om borgerens døvhed/høretab bliver inddraget i sagsbehandling og afgørelser om støtteforanstaltninger, kompenserende ordninger, jobåbninger m.m..

Kort beskrivelse

Rådgivning til og faglig sparring med fagfolk på beskæftigelsesområdet, samt deltagelse i møder med borgeren.

Eksempler på spørgsmål 

  • "Jeg er sagsbehandler for en døv i fleksjob, der er nogle udfordringer med kommunikationen på arbejdspladsen. Har du nogle gode ideer til, hvordan vi kan imødekomme det, så borgeren kan fastholde sin ansættelse?"

  • "Jeg er virksomhedskonsulent for en døv. Hver gang jeg kontakter en virksomhed har de en masse forbehold. Jeg har brug for at blive klædt bedre på til opgaven. Kan du hjælpe mig?"

Uddybende beskrivelse

Rådgivning og faglig sparring om emner med relation til personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, på beskæftigelsesområdet, som for eksempel kompensationsmuligheder i det givne job, kommunikation, tolkebistand, lovgivning på området, mv.

Døvekonsulenten kan endvidere deltage i møder med en virksomhed for at denne kan få en generel introduktion til, hvordan man kan integrere en ansat, som er døv eller har et betydeligt høretab, på arbejdspladsen.

Ydelsens omfang

Ydelsen indeholder typisk to-tre fysiske møder, herunder eventuelle møder på arbejdspladsen. Der kan også være tale om telefonisk rådgivning.

Relaterede ydelser

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre. 

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --