Foto af svejser

Rådgivning til personer i arbejde

Målgruppe

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, som har brug for rådgivning og støtte i forbindelse med arbejdet, for eksempel for at fastholde beskæftigelsen.

Formål

At hjælpe personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, med at udføre deres arbejde optimalt og fastholde beskæftigelse.

Kort beskrivelse

Individuel rådgivning til personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan for eksempel dreje sig om specifikke spørgsmål vedrørende kompensationsmuligheder på arbejdsmarkedet.

Eksempler på spørgsmål 

  • "Jeg har fået et brev fra jobcentret. Der står "personlig assistance" - hvad er det? Jeg har allerede en tegnsprogstolk!"

  • "Jeg har fået et skema, hvor der står MUS-skema. Hvad er MUS? Kan jeg få hjælp til at få oversat skemaet til tegnsprog, så jeg kan svare?"

Uddybende beskrivelse 

Rådgivningen finder typisk sted på baggrund af en henvendelse fra en borger. 

Rådgivningen kan have forskellig karakter. Det kan f.eks. være i relation til ferie, lønudbetaling, kompensationsmuligheder, møder, skemaer osv. som borgeren har behov for at drøfte eller få oversat til tegnsprog. Det kan også være mulighed for på tegnsprog at drøfte kultur, normer og krav på en arbejdsplads.

Døvekonsulenten kan desuden deltage i et møde mellem borgeren og arbejdsgiver med henblik på at finde løsninger, der kan optimere samarbejdet og kommunikationen på arbejdspladsen.

Borgere, som er døve eller har et betydeligt høretab, kan opleve at have svært ved at fastholde deres arbejde. Det kan bunde i ændringer af deres arbejdsopgaver, ændringer i deres hørelse, eller at borgerens ressourcer (for eksempel energimæssigt) ikke længere slår til. Her kan rådgivningen dreje sig om, hvorledes borgeren kan fastholde sit arbejde.

Ydelsens omfang

En til to samtaler af en times varighed på døvekonsulentens kontor, hjemme hos borgeren, på arbejdspladsen eller ved et enkelt møde på kommunen eller jobcentret

Relaterede ydelser 

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --