Foto af svejser

Rådgivning til personer udenfor arbejdsmarkedet

Målgruppe

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, som er ledige eller på andre former for offentlig forsørgelse (kontanthjælpsmodtagere, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse m.m.)

Formål

At hjælpe personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, til at komme i eller tættere på beskæftigelse.

Kort beskrivelse

Individuel rådgivning til personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, der oplever, at det er vanskeligt at navigere mellem og kommunikere med de forskellige offentlige myndigheder, de er i kontakt med i forbindelse med deres ledighed.

Desuden omfatter ydelsen rådgivning og vejledning vedrørende personens kompensationsmuligheder på arbejdsmarkedet.

Eksempler på spørgsmål 

  • "Jeg får mange breve i min e-boks fra jobcentret. Jeg kan ikke læse de svære ord. Kan du oversætte det til tegnsprog for mig?"

  • "Jeg er blevet ledig. Kan jeg få kontanthjælp? Kan du hjælpe mig med at søge kontanthjælp?"

  • "Kan du tage med mig til første møde på kommunen? Så kan du forklare om det at være døv!"

Uddybende beskrivelse

Rådgivningen finder typisk sted på baggrund af en henvendelse fra en borger. 

Rådgivningen kan have forskellig karakter. Det kan være hjælp til at forstå skriftlig information eller tilsendt materiale, eller til at kontakte steder eller personer telefonisk eller skriftligt. Det kan også være et ønske om rådgivning og vejledning angående støtte- og kompensationsmuligheder i relation til arbejdsmarkedet og jobsøgning.

Døvekonsulenten kan også deltage ved møde med for eksempel jobcentret for at orientere om de særlige forudsætninger og kompensationsmuligheder, der eksisterer for personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, hvis borgeren ikke selv føler sig i stand til det.

Ydelsens omfang

Typisk en til to samtaler af en times varighed på døvekonsulentens kontor, hjemme hos borgeren eller ved et møde på kommunen eller jobcentret

Relateret ydelse

Har borgeren et stort og kontinuerligt behov (i et omfang ud over en til to samtaler), kan det føre til ydelsen koordinator/bisidder/støtte. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --