Foto af svejser

Vidensformidling til kolleger

Målgruppe

Arbejdsgivere eller kolleger til medarbejdere eller praktikelever, som er døve eller har et betydeligt høretab

Formål 

At skabe grundlag for øget trivsel og bedre arbejdsmiljø. 

Kort beskrivelse

Oplæg, typisk på arbejdspladsen, om, hvordan det er at have en kollega, som er døv eller har et betydeligt høretab. 

Eksempler på spørgsmål 

  • "Jeg har ansat en døv medarbejder. Er der noget jeg særligt skal tage hensyn til?"

  • "Vi får en elev med høretab i praktik. Er der nogle fif til at skabe de bedste rammer for os og eleven?"

Uddybende beskrivelse

Denne ydelse dækker over vidensformidling via oplæg om at have en kollega, som er døv eller som har et betydeligt høretab. Indhold og varighed tilpasses modtagergruppens ønsker, behov og den konkrete sammenhæng. 

Hensigten er, at modtageren efterfølgende er blevet klogere på spørgsmål som

  • Hvordan er det at være døv eller have et betydeligt høretab blandt hørende kolleger?
  • Hvilke støtte- og kompensationsmuligheder findes der?
  • Tips og råd til at inddrage en kollega, der er døv eller har et betydeligt høretab, i hverdagen
  • Hvad er tegnsprog?
  • Hvad vil det sige at være døv eller have et betydeligt høretab?
  • Hvordan bruges en tegnsprogstolk?
  • Hvad er lovgivningen på området?

Døvekonsulenten samarbejder med borgeren og arbejdspladsen om indholdet af oplægget, og borgeren kan afholde dele af det, hvis det ønskes. 

I nogle situationer kan der være behov for et opfølgende oplæg, hvor viden genopfriskes, og hvor der bliver lejlighed til at få svar på nye spørgsmål, der er opstået.

Ydelsens omfang 

Ydelsen omfatter en indledende samtale med borgeren og arbejdspladsen, selve oplægget og en eventuel opfølgning.

Relateret ydelse 

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre. 

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --