Mor og lille søn kigger på noget sammen

Bisidder/støtte for borger

Målgruppe

Forældre, der er døve eller har et betydeligt høretab, og som er i kontakt med fagfolk indenfor familieområdet.

Formål

Døvekonsulenten sikrer, at borgeren er fuldt oplyst og kan deltage aktivt i sagens forløb eller den pågældende problemstilling, således at borgeren og fagfolk får et godt samarbejde.

Kort beskrivelse

Døvekonsulenten fungerer som støtte, der løbende sammen med borgeren læser breve, udtalelser og sagens akter, så borgeren møder velforberedt til møder. Ved møderne er døvekonsulenten bisidder og sikrer, at borgeren forstår alt og kan deltage aktivt, og efter møderne samler konsulenten op på informationen og beslutningerne sammen med borgeren.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg har indkaldt en døv borger til samtale i Familieretshuset, men jeg er usikker på om borgeren har forstået, hvad vi skal tale om?”
  • "Hver gang jeg beder borgeren komme med bemærkninger til en udtalelse, modtager jeg ikke noget. Jeg er usikker på, hvad det skyldes?"

Uddybende beskrivelse

I denne ydelse fungerer døvekonsulenten for en periode som bisidder og støtte for en borger, der har verserende sager i Familieretshuset, kommunens familieafdelinger eller lignende for at sikre, at borgeren er fuldt orienteret og aktivt deltagende i sagens forløb.

Nogle borgere, som er døve eller har et betydeligt høretab, kan have svært ved at læse og forstå de skrivelser og udtalelser, de modtager i forbindelse med møder med de offentlige instanser. Dette vanskeliggør samarbejdet og kan trække sagerne i langdrag.

Døvekonsulenten læser mødeindkaldelser og andre dokumenter sammen med borgeren og forklarer disse for at sikre, at borgeren forstår indholdet. Konsulenten sikrer desuden, at svarfrister for eksempel for kommentarer til diverse udtalelser overholdes, og hjælper borgeren med at forberede sig til møderne.

Under møderne deltager døvekonsulenten som bisidder og sikrer, at kommunikationen mellem borger og tegnsprogstolk fungerer optimalt, og at borgeren har mulighed for at deltage aktivt. Efterfølgende samler døvekonsulenten op på mødet sammen med borgeren og gennemgår eventuelle referater og journalnotater.

Ydelsens omfang

Denne ydelse indeholder møder med borgeren og deltagelse i diverse møder med borgeren og fagfolk.

Relaterede ydelser

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --