Mor og lille søn kigger på noget sammen

Generel rådgivning

Målgruppe

Forældre, som er døve eller har et betydeligt høretab, deres pårørende samt fagfolk, der kommer i kontakt med dem.

Formål

At give borgere, deres pårørende og fagfolk grundlæggende viden om de særlige vilkår, der kan være for forældre, som er døve eller har et betydeligt høretab.

Kort beskrivelse

Besvarelser, rådgivning og vejledning på baggrund af henvendelser vedrørende døve forældre. Herunder information om eksisterende støtteforanstaltninger og ansøgning til dem samt generelle råd og vejledning.

Eksempler på spørgsmål

  • "Hvordan lærer hørende børn af døve at tale?"
  • "Hvem skal betale for tegnsprogtolk til mødregruppen?"

Uddybende beskrivelse

Denne ydelse omfatter besvarelser af henvendelser vedrørende forældre, som er døve eller har et betydeligt høretab.

Henvendelserne kan komme fra forældrene selv, deres pårørende samt fagfolk, der kommer i kontakt med dem. Henvendelserne kan dreje sig om det at være forældre og/eller børn i en familie, hvor forældrene er døve eller har et betydeligt høretab, om døvekultur, opvækstvilkår for personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, hjælpemidler m.m.

Døvekonsulenten kan give generel rådgivning og vejledning om disse emner og fungere som brobygger til relevante tilbud.

Ydelsens omfang

I udgangspunktet er denne ydelse af kortere varighed og dækker besvarelser på telefon, mail og videoopkald.

Relaterede ydelser

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Hvis der er behov for mere specialiseret støtte på familieområdet, henvises der til CFD's familierådgivning, der yder bistand efter Servicelovens § 71 og § 54.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --