Mor og lille søn kigger på noget sammen

Rådgivning til borger

Målgruppe

Forældre, som er døve eller har et betydeligt høretab.

Formål

At sikre at forældre, som er døve eller har et betydeligt høretab, kan få de bedste forudsætninger for familien og børnenes opvækst og trivsel.

Kort beskrivelse

Individuel rådgivning og vejledning til forældre, som er døve eller har et betydeligt høretab,der kan have brug for at drøfte deres hverdagssituation og få konkret hjælp til ansøgninger, samarbejde med daginstitution mv.

Eksempler på spørgsmål

  • "Hvordan får jeg et godt samarbejde med vuggestuen og den nødvendige information, når jeg afleverer og henter mit barn?"
  • "Jeg synes, at det er svært at få mine børn til at kigge på mig, når jeg taler med dem. Hvad gør jeg for at kommunikere godt med dem?"

Uddybende beskrivelse

Denne ydelse dækker over et forløb af rådgivende og vejledende karakter for forældre, som er døve eller har et betydeligt høretab.

Døve forældre kan nogle gange have brug for ekstra rådgivning og vejledning i forældrerollen. Det kan være hjælp til at udfylde diverse skemaer til pladsanvisningen, ansøge om hjælpemidler mv.

Det kan også være et ønske fra forældrenes side om, at døvekonsulenten tager kontakt til for eksempel sundhedsplejerske eller daginstitution om det særlige at være forældre til et hørende barn, når man selv er døv eller har et betydeligt høretab.

I nogle tilfælde kan forældrene have behov for flere afklarende samtaler om, hvordan de bedst håndterer deres forældrerolle. Det kan handle om sprogkoder i hjemmet, eller hvordan man bedst griber samarbejde med daginstitution an. Døvekonsulenterne kan også henvise til andre relevante tilbud på området.

I svære tilfælde kan døvekonsulenten, i samarbejde med forældrene, rette henvendelse til kommunen med et ønske om en forebyggende indsats i hjemmet. Døvekonsulenterne samarbejder tæt med CFD’s familierådgivning, der yder hjælp på disse områder.

Ydelsens omfang

Som udgangspunkt dækker denne ydelse over møder mellem konsulent og borger samt møder med fagfolk. Møderne mellem døvekonsulenten og borgeren kan være fysiske eller foregå via videoopkald.

Typiske forløb indeholder to til fire samtaler af en times varighed. Dertil kommer eventuelle møder med fagfolk.

Relaterede ydelser

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Hvis der er behov for mere specialiseret støtte på familieområdet, kan døvekonsulenten hjælpe med at søge om støtte fra CFD's familierådgivning, der yder hjælp efter Servicelovens § 71 og § 54.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --