Mor og lille søn kigger på noget sammen

Rådgivning til fagfolk

Målgruppe

Fagfolk, der arbejder med familier, hvor en af (eller begge) forældrene er døve eller har et betydeligt høretab.

Formål

At sikre, at indsatser og sagsbehandling sker ud fra relevant viden om og hensyn til forælderens/forældrenes døvhed eller høretab.

Kort beskrivelse

Besvarelse af henvendelser og faglig sparring på baggrund af henvendelser fra medarbejdere om forældre, der er døve eller har et betydeligt høretab.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg er sundhedsplejerske hos en familie, hvor forældrene er døve. Forældrene siger, at de ikke vil bruge deres stemme til at pludre, men kun tegnsprog. Det undrer mig!"
  • "Findes der psykologer med ekspertise på døveområdet?"

Uddybende beskrivelse

Døvekonsulenten hjælper fagfolk, der kommer i kontakt med familier, hvor en af (eller begge) forældrene er døv eller har et betydeligt høretab, med faglig viden om det særlige ved en sådan familie. Hensigten er, at fagfolk bedre forstår de konstellationer og problematikker, der kan være i familien og i familiedynamikken.

Døvekonsulenten kan desuden hjælpe den professionelle til bedre at kunne adskille, hvilke udfordringer der kan skyldes manglende forældreevne, og hvilke der kan skyldes døvheden/høretabet.

Derudover kan døvekonsulenten yde faglig sparring med fokus på familier, hvor forældrene er døve eller har et høretab, og børnene er hørende. (Hørende børn af døve forældre kaldes i øvrigt ofte CODA – en forkortelse for Children of Deaf Adults.)

Det kan blandt andet vedrøre kommunikationen i familien, og hvordan børnenes tegnsprog og verbale sprog begge stimuleres og udvikles.

Døvekonsulenterne kan deltage i møder, hvor fagfolk ønsker en generel introduktion, rådgivning og vejledning til, hvordan forældre, som er døve eller har et betydeligt høretab, er sammen med deres børn.

Der kan også ydes bistand i forbindelse med, at relevante støtteforanstaltninger omkring borgeren kommer på plads

Ønskes der et mere indgående samarbejde med konkrete råd og vejledning vedrørende specifikke sager, kan der laves aftaler om dette.

Ydelsens omfang

Ydelsen indeholder typisk to til tre fysiske møder med fagfolk, men rådgivningen kan også foregå telefonisk.

Relaterede ydelser

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --