Mor og lille søn kigger på noget sammen

Samarbejde med fagfolk om foranstaltninger

Målgruppe

Fagfolk, der har myndighedsfunktion, i sager, hvor en af eller begge forældre er døv(e) eller har et betydeligt høretab, og hvor der er bekymring for børns trivsel, og/eller hvor der er iværksat – eller påtænkes – foranstaltninger.

Formål

At sikre, at der bliver taget højde for betydningen af døvheden eller høretabet i sagsbehandling, handleplaner m.m.

Kort beskrivelse

Faglig sparring og samarbejde med sagsbehandler på familieområdet i sager, hvor der er forældre involveret, som er døve eller har et betydeligt høretab. Ydelsen er relevant i sager, hvor der er en reel bekymring for børns trivsel, og hvor der er igangsat eller påtænkes at igangsætte foranstaltninger i hjemmet.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg skal iværksætte en foranstaltning hos en familie, hvor forældrene er døve. Findes der familiekonsulenter, der kan tegnsprog?"
  • "Jeg er usikker på, om den udarbejdede handleplan tager højde for, at børnene har døve forældre."

Uddybende beskrivelse

Denne ydelse er relevant i sager, hvor man er bekymret for børnenes trivsel og/eller påtænker at iværksætte foranstaltninger hos en familie, hvor en af eller begge forældrene er døv eller har et betydeligt høretab.

Her kan døvekonsulenten bidrage til oplysning og udformningen af foranstaltningerne.

Døvekonsulenten kan indgå i et sparringsforløb med de kommunale fagfolk. Samarbejdet kan have flere forskellige former. Det kan for eksempel være hjælp til at vurdere i en konkret sag, om noget skyldes manglende forældreevne, eller om det skyldes forhold, som har at gøre med døvheden/høretabet.

Det kan også være bistand med at udforme handleplaner, hvor der tages hensyn til og højde for døvheden/høretabet.

Døvekonsulenten kan også henvise til andre relevante tilbud og aktører, som har viden om at arbejde med familier, hvor der er forældre, der enten er døve eller har et betydeligt høretab.

I de sager, hvor forvaltningen har kontrakt med CFD's familierådgivning, vil det være døvekonsulenten, der er forvaltningens kontaktperson i forhold til kontrakt og opfølgningsmøder.

Ydelsens omfang

Omfanget afhænger af den aktuelle sag, men er typisk på to-tre møder med sagsbehandler samt en eventuel udarbejdelse af et notat til brug i sagsbehandlingen.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --