Ung kvinde med mørk hud samtaler på tegnsprog

Koordinering

Målgruppe

Personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, og som har en anden etnisk baggrund end dansk og disses pårørende, samt fagfolk og aktører – både offentlige og private – som kan være i kontakt med disse borgere.

Formål

At sikre en koordinering på tværs af fagområder og dermed skabe optimale forudsætninger for fagligt kvalificerede beslutninger og effektive indsatser, samtidig med at borgeren deltager på et oplyst grundlag.

Kort beskrivelse

Døvekonsulenten fungerer som koordinator og bindeled mellem borger og andre instanser, både offentlige og private, så de forskellige indsatser passer til og tager højde for hinanden, og så møder gennemføres på en måde, så borgeren kan følge med og deltage aktivt. 

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg er sagsbehandler for en døv flygtning. Der er så mange aktører på banen, og borgeren kan ikke selv finde hoved og hale i det. Hvad kan jeg gøre?"
  • "Det er simpelthen umuligt at få koordineret alle de møder, når der skal bestilles tegnsprogstolk hver gang. Vi kommer ikke rigtig nogen vegne!"

Uddybende beskrivelse

I denne ydelse varetager døvekonsulenten den koordinerende funktion mellem borgeren og de instanser/indsatser, borgeren kommer i kontakt med, bl.a. i forbindelse med bestilling af tolk samt under og efter mødet at sikre, at borgeren har forstået informationen og beslutningerne.

Den koordinerende funktion skal sikre, at borgere, der har alvorlige og sammensatte problemer, der kræver indsats fra flere sektorer, får en indsats, der er helhedsorienteret og tværsektoriel.

Ofte har borgere, som er døve eller har et betydeligt høretab, og som har en anden etnisk baggrund end dansk, ikke et fælles sprog med sine pårørende og kan heller ikke aflæse en dansk tegnsprogstolk. Derfor kan det være vanskelig for borgeren at agere i og forstå det danske systems opbygning, og samspillet mellem de mange forskellige instanser, der kan være på banen, når en person, som er døv eller har et betydeligt høretab, kommer til Danmark som flygtning eller indvandrer.

Der kan være behov for afklaring af hjælpebehov og hjælpemidler, ansøgninger, kontakt til specialiserede undervisningstilbud, jobcenter/integrationsafdeling, praktiksteder, daginstitutioner, voksenhandicapforvaltning, audiologisk afdeling, Udlændingestyrelsen m.fl.

Døvekonsulenterne har stor erfaring med at kommunikere med personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, og som har en anden etnisk baggrund end dansk. Det kan både være på simpelt tegnsprog, internationalt tegnsprog, med gestik, mimik eller andre visuelle tiltag. Via denne direkte kommunikation kan døvekonsulenten forklare, hvad der skal ske, hvilke forventninger der er, og i det hele taget sørge for, at borgeren kan følge med.

Døvekonsulenten vil i mange tilfælde desuden deltage i møder sammen med borgeren. Dette sker for at sikre kommunikationen og efterfølgende at kunne følge op på aftaler sammen med borgeren. Hensigten med ydelsen er, at borgeren på sigt bliver etableret og i større udstrækning kan klare sig på egen hånd eller med en mindre indgribende indsats.

Ydelsens omfang

Koordineringsopgaven vil som regel foregå via telefon eller mail med de relevante instanser. Ydelsen omfatter også møder med borgeren samt døvekonsulentens deltagelse i fysiske møder. Omfanget afhænger af den konkrete opgave, men vil typisk være af et betragteligt omfang.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --