Ung kvinde med mørk hud samtaler på tegnsprog

Udredning af borger (VUM)

Målgruppe

Kommunale medarbejdere eller andre fagfolk, der er i kontakt med personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, og som har en anden etnisk baggrund end dansk.

Formål

At sikre vidensgrundlaget for, at relevante indsatser bliver iværksat, gennem en udredning af borgerens behov og kompetencer.

Kort beskrivelse

Vurdering af borgerens tegnsprogs- og kommunikative kompetencer samt en generel udredning af borgerens færdighedsniveauer (VUM), som døvekonsulenten udarbejder i samarbejde med borgeren.

Eksempler på spørgsmål

  • "Det er som om, at den døve borger jeg arbejder med, ikke rigtig bruger tegnsprog – det ser ud som om, at det de samme gestalter, der gentages hele tiden?”
  • ”Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvilken uddannelse og færdigheder den døve borger har, eller hvad denne har lavet tidligere i sit hjemland?”

Uddybende beskrivelse

Denne ydelse er aktuel i de tilfælde, hvor man kommer i kontakt med en borger med anden etnisk baggrund end dansk, der er døv eller har et betydeligt høretab, og hvor kommunikationen er så vanskelig, at det giver behov for at få afklaret borgerens kommunikative kompetencer og øvrige behov.

Gennem samtaler med borgeren kan døvekonsulenten vurdere dennes tegnsprogs- og kommunikative kompetencer. Det kan dreje sig om borgerens repertoire af tegn, hvorvidt disse tegn er relateret til internationalt tegnsprog samt om borgeren er god til at aflæse og reproducere tegn i den aktuelle kommunikative kontekst.

Problemer i kommunikation kan også medføre, at det er vanskeligt for kommunen at få afdækket borgerens historik, herunder familieforhold, skolegang, erhvervserfaring mv.

Døvekonsulenten kan tilbyde at udarbejde en VUM-udredning. VoksenUdredningsMetoden er et værktøj udviklet af Socialstyrelsen og KL, som kan afdække borgerens behov og skal medvirke til at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen på handicapområdet. VUM kan således udgøre et grundlag for det videre arbejde med borgeren. Udredningerne rapporteres skriftligt.

Døvekonsulenterne kan i øvrigt også hjælpe i de tilfælde, hvor der er behov en afklaring af en borgers funktionelle niveau, både når det gælder tegnsprog og øvrige kompetencer.

Ydelsens omfang

Ydelsen omfatter samtaler mellem borger og døvekonsulent i forbindelse med udredning og vurdering. Der udarbejdes et notat, der beskriver borgerens kommunikative kompetencer og behov.

Relaterede ydelser

Der kan vise sig behov for en række andre ydelser fra døvekonsulenten, afhængig af hvilke behov udredningen viser hos borgeren.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --