Læge måler blodtryk på patient

Bisidder/støtte for borger

Målgruppe

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, som har behov for støtte i forbindelse med møder med læger og andet sundhedspersonale.

Formål

At sikre forudsætninger for et optimalt udrednings- og/eller behandlingsforløb for både borger og sundhedspersonale.

Kort beskrivelse

Døvekonsulent fungerer som støtte og bisidder før, under og efter møder med sundhedspersonale, for personer, der er døve eller har et betydeligt høretab. Herved sikres det, at borgeren forstår den information, der gives på møderne og selv får mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

Eksempler på spørgsmål

  • "Vi har i en længere periode haft en døv patient i et udredningsforløb. Han møder op uden at have overholdt de aftaler, vi troede, der var indgået. Hvordan sikrer vi et mere optimalt forløb for ham og os?"
  • "Kan døvekonsulenten tage med mig til samtale på sygehuset? Det er svært at koncentrere mig om både at aflæse tegnsprogstolken, huske hvad lægen siger osv. – også fordi jeg er lidt nervøs for, hvad de vil fortælle."
  • "Vi har en borger, der kronisk syg og skal visiteres til kommunalt tilbud. Kan I hjælpe os med at sikre, at borgeren forstår omfanget af tilbuddet?"

Uddybende beskrivelse

Denne ydelse kan blive iværksat på baggrund af henvendelse fra såvel borger som sundhedspersonale, hvis dette vurderer, at støtten er nødvendig for et optimalt behandlingsforløb.

Nogle borgere, som er døve eller har et betydeligt høretab, har svært ved at navigere i mere komplekse kontekster. Det kan have kognitive, kommunikative eller andre årsager, men det stiller dem sårbart, hvis de skal indgå i for eksempel møder i sundhedsvæsenet, hvor det er væsentligt, at de til fulde forstår, hvad der sker, og hvilke muligheder de har i den forbindelse.

Selvom der er tegnsprogstolk til stede, er der også brug for ekstra støtte i form af en person, der behersker tegnsprog, som kender til mødets kontekst og til borgerens kommunikative kompetencer og kognitive muligheder. Dette medvirker til at sikre, at borgeren er godt forberedt og har forstået mødets formål og kontekst, og at eventuelle begreber er forklaret på tegnsprog osv.

Under mødet støtter døvekonsulenten borgeren og sikrer, at alle spørgsmål bliver stillet, samt at alle aspekter af mødet så vidt muligt er forstået. Efter mødet taler døvekonsulenten det igennem sammen med borgeren, så eventuelle misforståelser afhjælpes.

Ikke alle døve har pårørende, der behersker tegnsprog, ligesom heller ikke alle har pårørende, der bor i nærheden af dem, der kan være behjælpelig som støtte i et behandlingsforløb.

Ydelsens omfang

Der vil være behov for forberedelse med borgeren før mødet, støtte under mødet samt efterbehandling. Omfanget vil være afhængigt af forløb, varighed og mødets indhold.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --