ung kvinde kigger ud af vindue

Rådgivning til fagfolk

Målgruppe

Ansatte i sundhedsvæsenet og kommuner samt andre fagfolk, der kommer i kontakt med personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, som har en psykisk sygdom eller sårbarhed.

Formål

At give privatpraktiserende læger, psykiatere, psykologer, kommuner og psykiatriske afdelinger et større indblik i mulighederne og vilkårene for personer, som er døve eller har et betydeligt høretab indenfor området psykisk sårbarhed og sygdom, som de kan inddrage i deres behandling og indsatser.

Kort beskrivelse

Denne ydelse omfatter svar på henvendelser fra målgruppen omhandlende mulighederne – f.eks. behandlingstilbud – for personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, som har en psykisk sygdom eller sårbarhed.

Eksempler på spørgsmål

  • "Vi har en døv patient indlagt. Er der noget vi særligt skal være opmærksomme på?"
  • "Jeg synes, at det er svært at have samtaler med min døve klient, når vedkommende kigger på tolken og ikke på mig."
  • "Jeg er privatpraktiserende læge og har en døv patient, der har det psykisk dårligt. Findes der steder i Danmark, hvor patienten kan få tilpasset behandling?"

Uddybende beskrivelse

Døvekonsulenten kan blandt andet rådgive om de landsdækkende tilbud for personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, og om henvisningsproceduren til disse, samt om reglerne for bevilling af tegnsprogtolk m.m.

Døvekonsulenten kan også hjælpe fagfolk med en kortere vurdering af borgerens sindstilstand og om hvilken rolle, borgerens høretab eventuelt kan spille i dennes udtryk.

I netværksmøder med professionelle kan døvekonsulenten dels sikre, at døveperspektivet bliver indtænkt i beslutningerne om behandlingen, og dels om nødvendigt pege på andre professionelle, der er eksperter på området, og som kan kommunikere direkte med personen via tegnsprog eller anden tilpasset kommunikationsform.

Ydelsens omfang

Bistand gives enten via telefonen, mail eller videoopkald, eller på fysiske møder. Omfanget afhænger af den konkrete problemstilling, men vil oftest være af en til to timers varighed.

I forhold til ydelsen generel rådgivning er der således her tale om længere og mere omfattende konsulentbistand.

Relaterede ydelser

Der kan også være behov for anden bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --