Kvinde med CI samtaler med mand

Koordinering

Målgruppe

Der er to målgrupper: Den ene består af personer, der er døve eller har et betydeligt høretab og disses pårørende. Den anden består af de fagfolk og aktører – både offentlige og private – som kan være i kontakt med disse borgere.

Formål

At de forskellige aktører oplever en fælles koordinering på tværs af deres respektive områder, som fører til fagligt kvalificerede beslutninger og effektive indsatser, samtidig med at borgeren deltager på et oplyst grundlag.

Kort beskrivelse

Døvekonsulenten fungerer som koordinator og bindeled mellem borger og andre instanser, både offentlige og private, så de forskellige indsatser passer til og tager højde for hinanden. Konsulenten sørger for koordinering af møderne, bestilling af tolk samt under og efter mødet at sikre, at borgeren har forstået informationen og beslutningerne.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg er sagsbehandler for en døv borger. Der er mange aktører på banen. Det er vanskeligt for borgeren at holde styr på, hvem der gør hvad. Kan du hjælpe mig?"
  • "Jeg kommer som hjemmesygeplejerske hos en døv borger. Nogen gange kommer jeg forgæves. Borgeren siger, at han har været til møde, men kan ikke forklare hos hvem og hvorfor. Det er svært at koordinere min indsats med de andre aktører, der må være i borgerens sag, når han ikke kan redegøre for, hvem de er."

Uddybende beskrivelse

Nogle borgere, som er døve eller har et betydeligt høretab, kan i perioder af deres liv have mange aktører inde i deres liv. Det kan være personer fra forskellige kommunale forvaltninger, sundhedspersonale eller lignende.

Det kan være vanskeligt for borgeren at agere i dette, og det kan være hindrende for arbejdet med borgeren. Det kan tilsvarende være vanskeligt for den enkelte fagperson at have et samlet overblik over samtlige aktører, koordinere møder og sørge for tegnsprogstolk mv.

I denne ydelse varetager døvekonsulenten denne koordinerende funktion.

Døvekonsulentens koordinerende funktion skal sikre, at borgere, der har alvorlige og sammensatte problemer, der kræver indsats fra flere sektorer, får en indsats, der er helhedsorienteret og tværsektoriel.

Ydelsens omfang

Ydelsen dækker over koordinering af indsatsen for en døv borger. Koordineringsopgaven vil som regel dække over mails, telefonopkald og anden kommunikation med relevante instanser.

Den dækker også over møder mellem borger og døvekonsulent samt døvekonsulentens deltagelse i fysiske møder. Omfanget afhænger af den konkrete opgave, men vil typisk være af et væsentligt omfang.

Relaterede ydelser

Gruppen af borgere, der har behov for denne ydelse, vil typisk også have behov for den ydelse, der handler om støtte i forbindelse med møder.

Derudover kan der være behov for anden bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --