Kvinde med CI samtaler med mand

Samarbejde med fagfolk

Målgruppe

Fagfolk, der arbejder med personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, hvor der er behov for eller er iværksat støttende foranstaltninger. 

Formål

At forvaltningen får belyst sagen, udarbejdet handleplaner og gennemført indsatser mv., hvor viden om borgerens døvhed eller høretab er inddraget.

Kort beskrivelse

Faglig sparring og samarbejde mellem døvekonsulent og sagsbehandler i sager, hvor man påtænker eller har iværksat støttende foranstaltninger til en person, der er døv eller har et betydeligt høretab. Hjælp til afklaring og inddragelse af de særlige omstændigheder, der er affødt af døvheden eller høretabet, i sagen.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg er sagsbehandler for en døv borger. Jeg er usikker på borgerens funktionsniveau. Hvordan finder jeg ud af det?"
  • "Jeg er sagsbehandler for en døv borger, der skal have bostøtte efter §85. Jeg kan godt bruge noget hjælp til handleplanen, så jeg er sikker på, at få døveperspektivet med ind i planen."

Uddybende beskrivelse

I denne ydelse tilbyder døvekonsulenterne faglig viden og sparring til fagfolk på baggrund af disse henvendelser. Ydelsen er for eksempel relevant i sager, hvor der er tvivl om borgerens funktionsniveau, eller hvor man allerede har besluttet sig for at iværksætte en pædagogisk foranstaltning.

Her kan døvekonsulenten medvirke til at udredning og indsats tilrettelægges på måde, hvor der tages hensyn til borgerens døvhed eller høretab. Samarbejdet kan have mange forskellige former afhængig af forvaltningens ønsker, som telefonisk vejledning, fysiske møder, udtalelser, hjælp til handleplaner mv.

Ydermere kan døvekonsulenten hjælpe med at finde leverandører, der har kendskab til og erfaring med at arbejde pædagogisk med borgere, som er døve eller har et betydeligt høretab.

I sager, hvor forvaltningen har kontrakt med CFD's familiekonsulenter, vil det være døvekonsulenten, der er forvaltningens kontaktperson i forhold til kontrakt og opfølgningsmøder.

Ydelsens omfang

Der vil typisk være tale om fire-fem møder samt opfølgende rådgivning på mail eller telefon.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

Relaterede ydelser

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --