Læge måler blodtryk på patient

Rådgivning TIl borger

Målgruppe

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, som er i kontakt med sundhedsvæsnet, samt deres pårørende.

Formål

At sikre, at personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, som er i kontakt med sundhedsvæsnet, får et så godt, uproblematisk og sikkert forløb som muligt i forbindelse med udredning, behandling, genoptræning med videre.

Kort beskrivelse

Med denne ydelse hjælper døvekonsulenten personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, med at forstå skriftlig information om undersøgelse og behandling samt med at give korrekte og fyldestgørende oplysninger om sig selv, for eksempel i formularer, som er udleveret af læge eller hospital.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg skal til en undersøgelse og skal svare på et spørgeskema i min e-boks. Jeg forstår ikke ordene."
  • "Jeg er blevet opereret og er kommet hjem fra sygehuset. Jeg har fået en masse papir, men jeg forstår ikke 100%, hvad de handler om. Jeg er bange for, at jeg gør noget forkert. Kan du gennemgå dem med mig?"

Uddybende beskrivelse

I forbindelse med denne ydelse er det oftest borgeren, der henvender sig til døvekonsulenten. Det kan være ved at møde op på CFD's kontor eller ved at aftale et møde, enten på døvekonsulentens kontor eller i borgerens hjem.

Nogle personer i målgruppen har et stort videnstab, og konsulenten kan hjælpe borgeren med at finde ud af, hvad der er behov for af hjælp. Det kan være både små og store opgaver af forskellig karakter.

Dansk og tegnsprog har en meget forskellig grammatik og syntaks, og derfor kan personer, der er døve have svært ved at læse og formulere sig på skriftligt dansk.

Døvekonsulenten kan – på tegnsprog eller i form af anden tilpasset kommunikation – hjælpe med at læse og forstå informationer om procedurer m.m. i forbindelse med udredning, behandling eller genoptræning. Døvekonsulenten kan også bistå borgeren med at forstå og udfylde skemaer eller afgive oplysninger på anden måde, således at borgeren er fuldt informeret og får givet alle de ønskede oplysninger.

I sjældne tilfælde kan borgeren have behov for et besøg af døvekonsulenten under en indlæggelse på hospital. Typisk kan borgeren have behov for, at døvekonsulenten giver personalet gode råd til daglig kommunikation og informerer om bestilling af tegnsprogstolk.

Ydelsens omfang

Rådgivning via telefon, mail, videoopkald eller møder hos konsulenten eller borgeren. Hvis der er tale om et lille støttebehov, vil rådgivningen oftest foregå på distance, mens moderate og større støttebehov kræver et eller flere fysiske møder.

Relateret ydelse

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulent. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --