Foto fra undervisningsauditorium

Generel rådgivning

Målgruppe

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, som overvejer at begynde på en uddannelse eller som allerede er i gang med en. Desuden pårørende, skoler, samt uddannelsesinstitutioner, virksomheder med praktikpladser, kommuner, uddannelsesvejledere m.fl.

Formål 

At borgeren og de øvrige involverede instanser og personer kan fortsætte afklaringen af ønsker og behov hvad angår for eksempel valg af uddannelse eller gennemførelse af allerede påbegyndt uddannelse.

Kort beskrivelse 

Rådgivning, vejledning og faglig sparring, for eksempel om støtteforanstaltninger og om hvor og hvordan de søges samt en drøftelse af, uddannelsens krav og muligheder set i forhold til personens døvhed/høretab, og hvordan der kan kompenseres.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg er sagsbehandler for en ung døv, der gerne vil være bioanalytiker. Men kan en døv godt arbejde som bioanalytiker? Er der ikke meget kommunikation?"

  • "Hvordan får man bevilliget tegnsprogstolk, når man er under uddannelse? Og kan man få bevilliget andre støtteforanstaltninger?"

Uddybende beskrivelse 

Denne ydelse skal give personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, pårørende og fagfolk en  grundlæggende viden om uddannelse på baggrund af deres henvendelser via mail, telefon eller videoopkald. 

Døvekonsulenten kan informere om emner som lovgivning, kompensationsmuligheder og støtteforanstaltninger, samt skabe kontakt til andre relevante tilbud. 

I ydelsen ligger også en afklaring af, om der er behov for yderligere døvekonsulentbistand for, at personen kan komme godt i gang på en ny uddannelse eller fortsætte sin nuværende uddannelse.

Ydelsens omfang

I udgangspunktet er denne ydelse af kortere varighed og dækker over rådgivning via telefon, mail eller videoopkald. 

Relaterede ydelser

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --