Foto fra undervisningsauditorium

Hørekonsulenttimer STUK 

Målgruppe

Personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, der studerer på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Formål med ydelsen

At studerende, som er døve eller har et betydeligt høretab, får de bedste muligheder for at tage uddannelsen på samme vilkår som andre.

Kort beskrivelse

CFD er godkendt til at levere hørekonsulenttimer over hele landet under SPS-ordningen. Ydelsen omfatter afdækning af støttebehovet hos den studerende, afprøvning af relevante hjælpemidler og information om hørenedsættelsen til den studerendes klasse/hold og underviserne.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg vil gerne i gang med en uddannelse, men passer mit ønske om uddannelse til min situation og mine muligheder?"
  • "Jeg er usikker på reglerne om SU, handicaptillæg og SPS – kan du ikke forklare det?"
  • "Jeg har brug for noget hjælp og tips til at fortælle mine medstuderende om min hørenedsættelse på en god måde. Det vil jeg gerne have støtte til."

Uddybende beskrivelse

Denne ydelse tilbydes efter aftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Det er uddannelsesstedet (den SPS-ansvarlige), der søger om bevilling til hørekonsulenttimer.

Timerne kan bruges på forskellige ting afhængig af den studerendes behov. Typisk vil der være en fokusering på den studerendes støttebehov, høretekniske hjælpemidler, støtteforanstaltninger, fx sekretærbistand, samt orientering til undervisere og medstuderende. Men der kan også være behov for mere generelle samtaler om at have et betydeligt høretab som studerende, og tips til, hvordan man håndterer forskellige udfordringer, som der kan være for denne gruppe studerende.

Konsulenten kan også rådgive undervisere om, hvad det indebærer at have en studerende med et betydeligt høretab, samt vejlede dem i deres pædagogiske praksis i forhold til den studerendes daglige brug af hjælpemidler på uddannelsen.  Denne vejledning kan også gives til eventuelle praktiksteder, hvis det er en del af uddannelsesforløbet.

Ydelsens omfang

Den vejledende ramme for hørekonsulenttimer er 10 timer per semester (fastlagt af STUK). Bemærk at der er tale om ydelse, der tilbydes efter aftale med STUK, og den finansieres efter særskilt aftale.

Relaterede ydelser

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --