Foto fra undervisningsauditorium

Rådgivning til borger

Målgruppe

Personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, der enten ønsker at begynde en uddannelse, eller som er i uddannelse, og har brug for rådgivning om uddannelsesforhold.

Formål med ydelsen

At hjælpe uddannelsessøgende, som er døve eller har et betydeligt høretab, med et grundlag til at træffe velfunderede beslutninger mht. uddannelse.

Kort beskrivelse

Individuel rådgivning og vejledning til personer, som er døve eller har et betydeligt høretab vedrørende valg af uddannelse, kompensationsmuligheder, økonomi under uddannelse samt deltagelse i eventuelle møder mellem borgeren og uddannelsesstedet.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg vil gerne i gang med en uddannelse, men passer mit ønske om uddannelse til min situation og mine muligheder?"
  • "Jeg er usikker på reglerne om SU, handicaptillæg og SPS – kan du ikke forklare det?"
  • "Jeg har brug for noget hjælp og tips til at fortælle mine medstuderende om min hørenedsættelse på en god måde. Det vil jeg gerne have støtte til."

Uddybende beskrivelse

Udannelsessøgende, som er døve eller har et betydeligt høretab, kan have svært ved at gennemskue uddannelsessystemet og hvilke regler og kompensationsmuligheder, der kan være relevante for dem.

Denne ydelse dækker over et forløb med rådgivning og vejledning om, hvilke uddannelser der kunne være relevante, optagelseskrav, beskæftigelsesmuligheder efter uddannelsen m.m. i forhold til den enkeltes forudsætninger.

Nogle borgere kan have brug for flere og afklarende samtaler, ligesom døvekonsulenten kan deltage ved møder med en studievejleder samt hjælpe borgeren med forberedelse og efterbehandling af mødet.

Der kan endvidere være behov for hjælp i forbindelse med ansøgning om optagelse på uddannelsen, SU og evt. handicaptillæg.

Denne ydelse kan også være relevant, hvis borgeren har brug for rådgivning om problemer i hverdagen med at være døv eller have et betydeligt høretab på en uddannelse.

Især i forhold til de mest belastede borgere står principper om empowerment centralt, fordi det har stor betydning for, om de faktisk kan komme nærmere uddannelse eller job.

Ydelsens omfang

Som udgangspunkt dækker denne ydelse over møder mellem døvekonsulenten og borgeren – eventuelt via videoopkald – samt eventuelt med uddannelsesstedet. Typiske forløb indeholder to-fire samtaler af en times varighed plus eventuelt møder med studievejledere.

Relaterede ydelser

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --