Foto fra undervisningsauditorium

Rådgivning til uddannelses- eller praktiksted

Målgruppe

Uddannelses- og praktiksteder, som har studerende eller elever, som er døve eller har et betydeligt høretab.

Formål

At sikre borgeren og uddannelses-/praktikstedet det bedst mulige udbytte af uddannelsen eller praktikpladsen ved at forberede uddannelses-/praktikstedet på borgerens forudsætninger og behov.

Kort beskrivelse

Rådgivning og vejledning til uddannelses- eller praktiksted forud for modtagelse af en studerende, lærling eller elev, som er døv eller har et betydeligt høretab. Løbende sparring for eksempel i forbindelse med diverse kompensationsansøgninger ud fra borgerens situation og behov.

Eksempler på spørgsmål

  • "Vi overvejer om vi skal tage en døv i lære. Vi er lidt usikre på, om det er sikkert, da der her kører trucks og tunge maskiner."
  • Vi har aldrig haft en døv studerende før. Hvad skal jeg søge – hvad er der af muligheder? Hvad med SPS (specialpædagogisk støtte)?
  • "Der er nogle problemer på praktikstedet. Kommunikationen driller – kan vi få nogle gode råd til at afhjælpe det?

Uddybende beskrivelse

Ydelsen dækker rådgivning til og sparring med uddannelses-/praktikstedet forud for opstart af en døv studerende/elev.

I samarbejde med stedet og borgeren sikrer døvekonsulenten, at der tages hensyn til borgerens døvhed/høretab, og hjælper til at ansøge om de nødvendige kompensationsmuligheder og tekniske hjælpemidler.

Undervejs i uddannelsesforløbet kan døvekonsulenten også hjælpe med at pege på andre foranstaltninger, når behovet opstår, samt være faglig sparring i situationer, hvor forløbet ikke går som forventet.

Ydelsens omfang

Ydelsen indeholder typisk et møde (eventuelt via mail eller telefon) med uddannelses-/praktikstedet samt kontakt med borgeren.

Relaterede ydelser

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --