Foto fra undervisningsauditorium

Vidensformidling til undervisnings- eller praktiksted

Målgruppe

Undervisere, ansatte samt medstuderende/kolleger på undervisnings-/praktikplads med en studerende/praktikelev, der er døv eller har et betydeligt høretab.

Formål med ydelsen

At skabe grundlag for bedre kommunikation mellem den studerende/praktikeleven og de hørende medstuderende/kolleger og dermed bedre trivsel og studie-/arbejdsmiljø.

Kort beskrivelse

Oplæg om at have en studerende eller elev, som er døv eller har et betydeligt høretab på et hold eller ansat i et praktikforløb, og hvad man med fordel kan tage hensyn til.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg har en døv studerende i min klasse. Er der noget jeg særligt skal tage hensyn til?"
  • "Vi får en hørehæmmet elev i praktik. Er der nogle fif til at skabe de bedste rammer for os og eleven?"

Uddybende beskrivelse

Denne ydelse dækker over vidensformidling i form af et oplæg, som skal medvirke til at mindske fordomme og stigma. Oplægget varer typisk omkring en time, men indhold og varighed tilpasses modtagergruppens ønsker, behov og den konkrete sammenhæng.

Hensigten er, at modtagerne efterfølgende er blevet klogere på spørgsmål som

  • Hvad er tegnsprog?
  • Hvad vil det sige at være døv?
  • Hvad er døvekultur?
  • Hvordan er det at være døv/have et betydeligt høretab blandt hørende?
  • Hvordan bruges en tegnsprogstolk?
  • Hvad er lovgivningen på området?
  • Hvilke støtte- og kompensationsmuligheder findes?

Døvekonsulenten samarbejder med borgeren og uddannelses-/praktikstedet om indholdet af oplægget, og borgeren kan afholde dele af det, hvis det ønskes.

I nogle situationer kan der være behov for et opfølgende oplæg, hvor viden genopfriskes, og hvor der bliver lejlighed til at få svar på nye spørgsmål, der er opstået.

Ydelsens omfang

Ydelsen inkluderer indledende samtale med borger og uddannelses-/praktikstedet, forberedelse og afholdelse af oplægget – som udgangspunkt på uddannelses- eller praktikstedet – samt en opfølgning.

Relateret ydelse

Der kan også vise sig at være behov for en egentlig introduktion til hverdagstegn og tegnsprog. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --