Spring til indhold
Forelæsning - ca 25 personer sidder og lytter.

Bistand til fagfolk 

Andre professionelle i kontakt med børnefamilier, hvor et eller flere medlemmer er døve eller har et betydeligt høretab, kan også få rådgivning, vejledning og supervision fra familiekonsulenterne.

Tilbud om udredning, rådgivning og supervision

Familiekonsulenternes tilbud om konsulentbistand til andre professionelle omfatter blandt andet følgende:

  • Udredning og beskrivelse af familiens behov for støtte (efter aftale med de kommunale myndigheder og familien)
  • Udredning af ressourcer og forandringspotentiale i familien
  • Udarbejdelse af statusrapporter og indstillinger til bevilligende myndigheder
  • Supervision i forhold til samarbejdet med døve familier
  • Rådgivning og vejledning til familiens netværk (herunder dagsinstitutioner, skoler og sagsbehandlere).

Familiekonsulenterne er tilknyttet de fem regionale kontorer i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Odense og København

Kontakt nærmeste konsulentkontor ved behov for yderligere information.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne Ubbesen
Tlf.: 2534 1143
E-mail: au@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.