Spring til indhold
En kvinde taler tegnsprog med en pige der står med ryggen til kameraet.

Specialrådgivning

Familiekonsulenterne har særlig viden om døvhed og høretab. De behersker tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation og har desuden viden om de særlige hensyn, der skal tages i familier, hvor et familiemedlem er døvt eller har et betydeligt høretab.

I familiernes hjem

Familier, der benytter tegnsprog, skal bruge ekstra ressourcer på at orientere sig og skaffe information. Afhængig af hvordan forældrene tackler udfordringerne, har det konsekvenser for børnenes opvækst og udviklingsmuligheder.

Hvis der opstår særlige behov i familien af denne eller andre årsager, kan familiekonsulenterne træde til. Familiekonsulenternes arbejde foregår hovedsageligt i familiens eget hjem, men der kan også aftales samtaler på et af CFD’s lokale kontorer.

Familiekonsulenterne tilbyder:

  • Intensiv støtte i hjemmet til familier med børn

  • Udredninger og pædagogiske observationer

  • Supervision og rådgivning til andre fagfolk, som er i kontakt med familierne

  • Støtte til forældre som har et barn anbragt udenfor hjemmet

  • Støttet eller overvåget samvær til forældre der har samvær med et anbragt barn.

Aftaler om indsats

Tilbuddet om støtte fra familiekonsulenterne iværksættes altid efter aftale med både familien og den ansvarlige kommune.

Arbejdspunkter og mål med indsatsen defineres af kommunens sagsbehandler og skal være afstemt med familien, inden støtten iværksættes. Støtte fra CFD’s familiekonsulenter finansieres af familiens betalingskommune, jævnfør siden om finansiering.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne Ubbesen
Tlf.: 2534 1143
E-mail: au@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.