Spring til indhold
Tre børn spiser noget - i forgrunden er der skrevet CFD på noget, der kunne ligne ryggen af en plasticstol.

Bistand til fagfolk

Forældrevejlederne tilbyder også oplysning og vidensformidling til professionelle, som i det daglige arbejde har kontakt til døve forældre med hørende børn. Forældrevejlederne har et tæt samarbejde med de kommunale sundhedsplejersker.

Det drejer sig både om generel information om døve familiers livsvilkår og sprog samt om professionelles muligheder for at give den bedst mulige støtte til døve forældre og deres børn.

Vejledning kan være i form af:

  • Informationsmøder i dagplejer, daginstitutioner og skoler
  • Temadage
  • Individuel information i form af møder/ mails
  • Gratis informationsmaterialer.

Vejledningen kan omhandle:

  • At være døv og få hørende børn
  • Tegnsprog og brug af tolk
  • Kommunikation med døve, når man ikke kan tegnsprog
  • Samarbejde med døve forældre
  • De særlige livsvilkår for hørende børn af døve forældre
  • Praktiske redskaber til sprogstimulering.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.