Spring til indhold
Kvinde sidder ved computer og arbejder.

Bistand til fagfolk

Udover støtte direkte til den enkelte borger tílbyder hjemmevejlederne rådgivning, vejledning og supervision til andre professionelle, som er i kontakt med unge og voksne, der er døve eller har et betydeligt høretab og har behov for særlig støtte i hjemmet.

Tilbud om udredning, rådgivning og supervision

Hjemmevejledernes tilbud om konsulentbistand til andre professionelle omfatter blandt andet følgende:

  • Udredning og beskrivelse af den døve borgers behov for støtte (efter aftale med de kommunale myndigheder og borgeren)

  • Udarbejdelse af statusrapporter og indstillinger til bevilligende myndigheder

  • Supervision i forhold til samarbejdet med unge og voksne døve

  • Rådgivning og vejledning til den døve borgers netværk (herunder skole, arbejdsplads og sagsbehandlere)

Landsdækkende tilbud

Hjemmevejlederne er tilknyttet de fem regionale kontorer i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Odense og København.

Kontakt nærmeste konsulentkontor ved behov for yderligere information.

Ledelse

Faglig leder
Anne Ubbesen
Tlf.: 2534 1143
E-mail: au@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.