Spring til indhold
To kvinder overfor hinanden i samtale på tegnsprog ved et bord - den ene ses bagfra.

Specialrådgivning

Hjemmevejlederne tilbyder intensiv hjælp til unge og voksne, der er døve eller har et betydeligt høretab og særlige problemer. Den socialpædagogiske indsats tager udgangspunkt i den individuelle situation og sker i overensstemmelse med borgerens ønske om forandring.

Rådgivning og støtte i hverdagen

Hjemmevejledernes indsats kan blandt andet omfatte følgende:

  • Rådgivning og støtte omkring praktiske funktioner i hjemmet

  • Rådgivning om økonomi

  • Rådgivning om sund levevis og kost

  • Ledsagelse til sundhedsundersøgelse

  • Støtte til at etablere kontakter

  • Hjælp til læsning af post

  • Støtte til at agere i samfundet.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne Ubbesen
Tlf.: 2534 1143
E-mail: au@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.