Spring til indhold
To kvinder sidder overfor hinanden og taler sammen på tegnsprog. Den ene sidder med ryggen til kameraet.

Specialrådgivning

Det overordnede mål med forældrevejledning er at ligestille forældre, der er døve eller har et betydeligt høretab, med andre forældre.

Forebyggende indsats

Tilbuddene er udformet for at kompensere for den mangel på information og viden og dermed usikkerhed i relation til forældrerollen, der kan opstå som følge af et omfattende medfødt høretab.

Vejledningen er forebyggende og ikke behandlende – målet med vejledningen er at yde hjælp til selvhjælp.

Forældrevejlederne fører ikke journaler.

Tilbuddet omfatter:

  • Individuel rådgivning til døve familier ved hjemmebesøg eller besøg på vejlederens kontor
  • Etablering af netværksgrupper til forældrene efter behov
  • Temadage og kurser for forældrene
  • Information i børnenes daginstitution og skole.

Der ydes vejledning og råd om blandt andet følgende områder:

  • Samarbejde med hørende fagfolk i daginstitutioner og skoler
  • Børns almindelige udvikling og opdragelsesspørgsmål
  • Forældrerollen
  • Sproglig udvikling hos hørende børn af døve forældre med fokus både på dansk og dansk tegnsprog
  • Fællessprog i familien
  • Familiedynamik.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne Ubbesen
Tlf.: 2534 1143
E-mail: au@cfd.dk

Relateret tilbud

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.