Spring til indhold
To yngre kvinder i samtale - den ene ses forfra, den anden ses bagfra.

Psykolog (VAKANT)

CFD Rådgivning tilbyder specialiserede psykologiske ydelser målrettet personer, der er døve, har døvblindhed eller et betydeligt høretab. Ydelserne omfatter bl.a. samtaleforløb, psykologiske undersøgelser og psykiatrisk testning samt udredning.

Ydelserne leveres af en autoriseret psykolog. 

Samtalerne foregår på tegnsprog eller dansk, afhængig af borgerens ønsker. CFD foretager en konkret vurdering af kommunikationsbehovet i hver enkelt sag og sørger for tolkning, hvis det er påkrævet. 

Ydelser

  • Samtaleforløb
  • Beskrivelse af borgerens funktionsniveau
  • Psykologisk undersøgelse
  • Psykopatologisk og differentialdiagnostisk udredning og vurdering
  • Neuropsykologisk udredning af begavelse og specifikke kognitive funktioner
  • Socialkognitiv testning
  • Undersøgelse af tegnsprogskompetence.

Psykologen har indgående kendskab til de særlige neuropsykologiske konsekvenser, som døvhed, døvblindhed eller betydeligt høretab kan have for et menneske. Hun anvender derfor særlige testredskaber tilpasset personer, der er døve, har et betydeligt høretab eller døvblindhed for at få et retvisende billede af borgerens situation. 

CFD Rådgivnings psykolog tilbyder udredninger og ydelser over hele landet. Omfanget og prisen for ydelserne aftales i hver enkelt sag. Se vores prisliste her.

Mere information

Læs mere om, hvorfor særlige psykologiske redskaber og test kan være nødvendige i forhold til personer, der er døve, har et betydeligt høretab eller er døvblinde.

Læs to eksempler på typer af psykologiske ydelser, vi kan levere.

Stillingen som psykolog er vakant i øjeblikket, men kontakt gerne faglig leder Dorte Nymann, hvis du har spørgsmål eller ønsker flere oplysninger (se boks til højre).

Ledelse

Portræt af Ole Wøssner
Chef
Ole Wøssner Hansen
Tlf.: 2134 2012
E-mail: olw@cfd.dk

Faglig ledelse

Områdeleder
Dorthe Nymann
Tlf.: 2534 1143
dny@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning