Spring til indhold
Tre mennesker sidder omkring et arbejdsbord

Videns- og Udviklingsenheden (VUE)

Videns- og udviklingsenheden understøtter og udvikler CFD Rådgivnings arbejde i samspil med kollegaer og de faglige ledere på de respektive rådgivningsområder med henblik på højere kvalitet og bedre forankring af udviklingsprojekter i praksis.

Det sker i relation til udviklingen af arbejdsgangene i Rådgivning samt en gennem tilvejebringelse af et forskningsbaseret vidensgrundlag i forhold til CFD's målgrupper på de specifikke rådgivningsområder.

VUE varetager også facility management af CFD's rådgivningskontorer over hele landet.

Fleksibel organisering og tværfagligt samarbejde

Enheden består af tre faste medarbejdere, der sidder på CFD's kontorer i Odense og Søborg.

Medarbejderne har forskellige akademiske profiler og holder sig løbende opdateret med viden på syns-, høre- og døveområdet samt det specialiserede socialområde. Periodevis er der tilknyttet konsulenter fra rådgivningsområderne i  forbindelse med specifikke udviklingsprojekter.

Faglig viden og samarbejde

Et kerneområde for VUE er dokumentationen af den faglige viden, som konsulenterne på CFD bruger i deres rådgivning af borgerne.

VUE deltager i projekter på forskellige måder. Det kan være i form af interne projekter, hvor medarbejdere i VUE giver sparring til konsulenter, der arbejder med udvikling af rådgivningsydelserne, eller i samarbejde med vidensfunktioner i andre dele af CFD's organisation.

Det kan også være samarbejde med eksterne aktører, såsom University Colleges, universiteter samt andre aktører indenfor det specialiserede socialområde, hvis der er tale om vidensudvikling med relevans for CFD's virke.

VUE samarbejder desuden løbende omkring praktikforløb med studerende, der har interesse for vidensarbejde og udviklingsprojekter på det specialiserede handicapområde.

Partnerskaber for handling

CFD arbejder strategisk med nogle af FN's Verdensmål - blandt andre #17 "Partnerskaber for handling".

Vi tror på, at verdens udfordringer løses bedst i partnerskaber, hvad enten det handler om klima eller funktionsnedsættelser, og CFD arbejder aktivt på at generere ny viden som grundlag for handling på områder med relevans for CFD.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om muligheden for samarbejde om vidensudviklingsprojekter eller praktikforløb.

Se boks til højre.

Ledelse

Portræt af Ole Wøssner
Chef
Ole Wøssner Hansen
Tlf.: 2134 2012
E-mail: olw@cfd.dk

Kontakt

Udviklingskonsulenter
Eva Juul Toldam
Tlf. 4439 1151
E-mail: ejt@cfd.dk

Niels-Henrik Møller Hansen
Tlf. 4439 1216
E-mail: nhh@cfd.dk

Facility Manager
Thorbjørn Madsen 
Tlf. 4439 1203
E-mail: tm@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning