Spring til indhold
En gruppe ældre sidder sammen med medarbejder ved et bord med maling og en tønde, som de har dekoreret. De har alle forklæder på.

Ældre - Nærum

Egebækhus har et tilbud om aktivitet og samvær for ældre døve og døvblinde borgere fra forskellige kommuner. Aktiviteterne foregår i tilknytning til aktiviteterne for beboerne på Egebækhus.

Læs mere om aktiviteterne på Egebækhus her.

Dagtilbuddet er oprettet efter lov om social service §104.

Der er tre pladser, og dagsprisen for 2021 er 558 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen.

Der opkræves takst 365 dage om året.


Kontakt

Egebækhus
Egebækvej 159
2850 Nærum

Tlf.: 4439 1320
Fax: 4439 1324

E-mail: ege@cfd.dk

EAN: 5798008696138

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Conny Møller
Tlf.: 4439 1322
Mobil: 3055 8204
E-mail: coa@cfd.dk

Tilsynsrapport

Faglige artikler

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning