Spring til indhold
En mand er ved at håndfodre en stor rød og hvid ko med en gulerod.

Aktiviteter - skaboeshus

Skaboeshus har oprindelig været anvendt som landbrugshøjskole for døve. Derfor har brugerne i dag rigtig gode udendørs muligheder.

Aktiviteterne tilrettelægges ud fra den enkeltes ønsker og kompetencer.

Aktivitet og samværstilbuddet samarbejder tæt om aktiviteterne med Skaboeshus' øvrige dagtilbud – beskyttet beskæftigelse og STU.

De fordeler sig på i alt otte linjer, hvor der er mulighed for teoretisk og praktisk læring:

Landbrug

Blandt andet økologisk jordbrug, pasning af kvæg, dyrkning af kartofler og grønsager, brug af maskiner og redskaber.

Skovarbejde

Afhængigt af årstiden bliver der fældet og beskåret træer, , kløvet og opstablet brænde, leveret brænde til kunder.

Væksthus, park og anlæg

Omfatter blandt andet arbejde i væksthus (forspiring, såning, vanding, beskæring, opbinding m.m.); dyrkning af frugttræer  og juletræer, plukning af frugt, pasning af grønne områder, anlægsarbejde (belægning, reparation af markvej og lignende) og snerydning.

Kreativt værksted

Omfatter blandt andet syning i hånden og på maskine, perlearbejde, smykkeproduktion, træarbejde, glasarbejde af mange typer.

Butikslære i gårdbutikken "Grønt og Sager"

Omfatter blandt andet daglig pasning af butikken, opfyldning, rengøring og hygiejne, kundebetjening og pengeforståelse.

Køkkenlære i produktionskøkken

Omfatter blandt andet ernæring og kost, håndtering af råvarer, køkkenhygiejne, kundebetjening.

Træværksted

Omfatter brug af træværkstedets forskellige maskiner og værktøj (høvle, save, fræsere, diverse elhåndværktøj med mere) samt produktion og maling af trævarer. Produkterne sælges blandt andet i gårdbutikken.

It-værksted

Omfatter blandt andet brug af forskellige programmer, internet, chat og mail samt adskillelse af it-skrot.

Almendannede del

Social omgang, livshistorie, mobning og døv identitet, ”Kend din krop”, seksualitet og kærester, fritidsaktiviteter, arbejde, arbejdskultur og erhverv, pengeforståelse samt skolefag: dansk, problemregning og matematik.

 

Ledelse

Virksomhedsleder
Bettina Juhl Nielsen
Tlf.: 4439 1330
Mobil: 2728 2519
E-mail: bjn@cfd.dk

Afdelingsleder 
Susanne Eriksen
Tlf.: 4439 1338
Mobil: 5139 7077
E-mail: ser@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.