Spring til indhold
En ung kvinde sidder smilende foran en computer.

Brugerindflydelse - Søborg

På Døves Vaskeri er brugerne i høj grad med til at sætte dagsordenen gennem medindflydelse og medbestemmelse. Der afholdes fast MLU-møder (Medarbejder Lokal Udvalg) fem gange om året, og brugerne har valgt deres egen arbejdsmiljørepræsentant.

Brugerne får mulighed for at være med i planlægning af arrangementer, temadage og kurser. 

BUS-samtaler

En gang årligt afholder den nærmeste leder en "BUS-samtale" (brugerudviklingssamtale) med den enkelte bruger.

Her afdækkes borgerens forudsætninger, ønsker og behov.

Ledelse

Virksomhedsleder
Karen Riise
Tlf.: 4439 1160
E-mail: kr@cfd.dk

Daglig leder
Anne Raun
Tlf.: 4439 1167
E-mail: ar@cfd.dk

Faglig konsulent

Jane Hjort Friis-Rasmussen
Tlf.: 4439 11 61
Mobil: 5139 7099
E-mail: jhf@cfd.dk

Dagtilbud Søborg

Dagtilbuddene i Søborg er samlet organisatorisk i "Dagområdet - beskæftigelse, aktivitet og læring"

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.