Spring til indhold
Kvinde står meget koncentreret og saver i et stykke træ.

Hverdagsliv - UNOHUSET

Målet med hverdagens aktiviteter i Unohuset er at skabe størst mulig livskvalitet for det enkelte menneske. Det er vigtigt for alle beboerne i Unohuset, at deres hverdag har en fast tilbagevendende struktur. Det gør deres liv med autisme lettere og mere trygt.

Alle beboere planlægger deres hverdag sammen med medarbejderne. Flere af beboerne benytter sig af et af CFD's dagtilbud i Søborg.

Der holdes fællesmøder og/eller individuelle møder med beboerne, hvor den kommende uge planlægges.

Deltager i hverdagens praktiske gøremål

Hverdagen i Unohuset består af dagligdags aktiviteter som indkøb, madlavning, tøjvask og rengøring. Ved at deltage i hverdagens daglige gøremål får beboerne mulighed for at have indflydelse og være medbestemmende i eget liv.

Aktiviteter uden for huset

En fast aktivitet er motion. Det kan være løb, svømning, cykling og gåture. Nogle kan færdes på egen hånd, andre har behov for følgeskab til alle aktiviteter, der foregår udenfor huset.

Beboerne kommer desuden jævnligt på ferieture af forskellig karakter, oftest sommerhus i Danmark, men også for eksempel ski-, storby- eller badeferie.

Tæt samarbejde

I hverdagen har medarbejderne et godt og tæt samarbejde med de pårørende. Beboere, pårørende og medarbejdere holder for eksempel årligt et fælles møde med udflugt.

Unohusets medarbejdere ledsager borgerne ved hjemrejse til familie, når der er brug for det.

Ledelse

Virksomhedsleder
Vibeke Bjarnarson
Tlf.: 4439 1128
E-mail: vb@cfd.dk

Daglig leder
Mette Præstmark Sørensen
Tlf.: 4439 1182
Mobil: 5139 7076
E-mail: mps@cfd.dk

Faglige artikler

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.