Spring til indhold
To kvinder og en mand sidder i et åbent køretøj og smiler og vinker til kameraet.

Hverdagsliv - Skaboeshus

Hverdagslivet går med arbejde, fritid og huslige opgaver. Med andre ord ligner hverdagen på Skaboeshus den i de fleste andre hjem.

Beboerne gør selv rent, vedligeholder egen bolig og har selv ansvar for at vaske tøj. Personalet giver den nødvendige støtte til alle de praktiske gøremål.

Beboerne på Skaboeshus har stor indflydelse på eget liv og valg af ugens aktiviteter.

Aktiviteter

Ugens aktiviteter foregår i tæt samarbejde med de øvrige tilbud på Skaboeshus, det vil sige aktivitet og samvær, beskyttet beskæftigelse og STU. Det giver mulighed for at skabe sociale kontakter og venskaber med andre ligestillede døve. Ca. én gang om måneden holdes der "aktivklub". Et tilbud på tværs af de pædagogiske tilbud i Nyborg.

Rejseaktiviteter

Ferierejser og andre kulturelle aktiviteter bliver tilrettelagt ud fra individuelle ønsker og hensyn. Mange af beboerne vælger hvert år at deltage i de fælles arrangementer, som tilrettelægges for døve med andre funktionsnedsættelser i Danmark eller på nordisk plan.

Ledelse

Virksomhedsleder
Bettina Juhl Nielsen
Tlf: 2728 2519
E-mail: bjn@cfd.dk
 
Afdelingsleder i 105 - Team 1
Christina Theil
Tlf: 4017 5766
E-mail: cht@cfd.dk

Afdelingsleder i 105 - Team 2
Lis Flensburg
Tlf: 2162 7109
E-mail: lfl@cfd.dk
 
Afdelingsleder 107 - Stuen
Rikke Nørup Koch-Poulsen
Tlf.: 5139 7084
E-mail: rkp@cfd.dk

Afdelingsleder 107 -  2. sal
Alice Møller-Nielsen
Tlf.: 2218 9482
E-mail: aju@cfd.dk

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.